Byneset Syd 9-hulls

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Separator

Byneset Syd 1

Par 4
295 M
260 M

Banen åpner med et par 4 hull på 295/260 meter. OB på venstre side av fairway, og greenbunker til venstre for green.

Byneset Syd 2

Par 4
255 M
230 M

Et nytt par 4 hull som er 255/230 meter langt. Hullet går nedover, og det er mulig å nå green på ett slag for de som slår langt. Det sikreste er utslag med et jern, og slå seg inn med en wedge. Vær oppmerksom på at greenen ligger på et platå, og det er fort gjort å gå for langt.

Byneset Syd 3

Par 3
128 M
113 M

Par 3 hull på 128/113 med stor bunker til høyre for green. Flaggplasseringen og vind er veldig avgjørende for valg av kølle på dette hullet, i tillegg til at green ligger høyere enn utslagsstedet. Det er lett å velge for høyt jern på dette hullet.

Byneset Syd 4

Par 4
280 M
250 M

Banens vanskeligste hull, par 4 på 280/250 meter. Hullet er vanskelig på grunn av høydeforskjellen mellom tee og green, og du skal ha et bra utslag og et presist innspill for å klare par på hullet. Bunker foran på høyre side av greenen gjør innspillet krevende.

Byneset Syd 5

Par 3
132 M
100 M

Par 3 hull på 132/100 meter med stor bunker til høyre for green. Vær oppmerksom på at tee er stor, og det kan variere med en kølle hvor klossene er plassert. Hullet er spennende med god oversikt over greenområdet fra tee. Banens første "hole in one" kom på dette hullet.

Byneset Syd 6

Par 4
245 M
320 M

Par 4 hull på 245/230 meter, dogleg høyre med stor bunker på høyre side av green. En god drive kan nå green hvis vinden er gunstig, men det er stor fare for å havne i bunkeren. Følger du fairway, har du det beste innspillet uansett flaggplassering.

Byneset Syd 7

Par 3
140 M
125 M

Banens letteste hull, par 3 på 140/125 meter. En bunker på venstre side av green kombinert med at det kan blåse litt mer her gjør at hullet ikke må undervurderes.

Byneset Syd 8

Par 3
130 M
115 M

Dette er banens vanskeligste par 3 hull på 130/115 meter. Bunker på begge sider av green, og mange muligheter for vanskelige flagg- plasseringer setter store krav til presisjon på utslaget.

Byneset Syd 9

Par 4
265 M
250 M

Avslutningshullet er et par 4 på 265/250 meter, dogleg høyre med OB mot fairway 1. Følg fairway på utslaget, og du får et greit innspill uten hindere foran. Bunker på begge sider av green vil straffe unøyaktige innspill.