Byneset Golfklubb

Byneset Golfklubb Damegruppa Seniorgruppa Junior og elite Vennskapsklubber
Separator

Byneset Golfklubb

Klubbens lover...
Lover for Byneset Golfklubb 

Klubben ble stiftet 31.01.1995
Klubbens lover ble vedtatt den 31.01.1995 med senere endringer senest av 18.03.2020.
Revidert og godkjent av Sør-Trøndelag Idrettskrets.

Klikk på denne linken for klubbens lover

Styret i Byneset Golfklubb 2022:

•Leder:
Steinar Dahl, tlf. 901 67 252, e-post:  steinar-dahl@hotmail.com
•Nestleder:
Kjell-Øyvind Nygård, tlf. 905 95 653, e-post: kjny2@me.com
•Styremedlem:
Håkon Kustås, tlf. 454 76 221, e-post: hkustaas@gmail.com
•Styremedlem:
Gøril Linge Five, tlf.954 44 809, e-post:gofi@online.no
•Styremedlem:
Kjetil Lund, tlf: 900 99 617 , e-post:kjetilglund@gmail.com
•Varamedlem:
Lars Gjedebo, tlf:, e-post: lars@gjedebo.no

•Revisorer:
Harald Kierulf
Rolf Bratlie
•Kontrollkomitè:
Einar Olsvik
Harald Kierulf
Roy Nesset (Vara)
•Valgkomitè:
Jostein Five (Leder)
Bjørn Tore Domaas
Ove J Berg
Nina Feragen (Vara)
•Banekomitè:
Reidar Stølan (leder)
•Sportslig utvalg:
Steinar Dahl (Leder)
Lars Martin Berg
Reidar Stølan
•Dommerutvalg:
Kjetil Gårdsvold Lund (Leder)
•Damegruppa:
Sissel Myrvoll
•Seniorgruppa:
Olav Melland
•Elitegruppa:
Lars Martin Berg
•Norsk Senior Golf (NSG):
Ole Christian Belsaas

 

Årsmøtedokumenter:
KLIKK PÅ LENKER FOR Å LASTE NED...

2) Saksliste

2) Årsrapporter:
- fra Styret
- fra Damegruppa
- fra Seniorgruppa
- fra Senior elite
- fra avdeling for Sport
- fra Turneringskomité
- fra Torsdagsgolfen
- fra Golf Grønn Glede

3) Årsregnskap

4) Revisjonsberetning

5) Budsjett 2023

6) Søknad om dispensasjon

7) Valgkomitéens innstilling

8) Styrets innstilling til valgkomité

 

________________________________________________________  

 

Historikk:


Byneset Golfklubb ble stiftet 31. januar 1995. Klubben het den gang Byneset Golf & Country Club, men skiftet navn etter et drøyt års tid. Klubbens første formann var Terje G. Aasen (1995-1998). I tett samarbeid med talsmann for grunneierne Olav Noteng jobbet styret intenst ovenfor kommunen og landbruksmyndighetene for å få omregulert arealene på Byneset til golfbaneformål. En svensk golfbanearkitekt leverte banetegninger for en 18-hullsbane samt en kort 5-hulls treningsbane med drivingrange. Styret fikk også Trondheim Kommune til å gjøre en bevilgning på 3 millioner kroner for prosjektet, og kommunen laget en større utredning om golf i Trondheim. Det var imidlertid en lang vei å gå, og prosessen førte til en splittelse i byens golfmiljø - en liten "golfkrig" mellom det etablerte miljøet i Trondheim Golfklubb og utbryterne som ville anlegge et moderne golfanlegg på Byneset. Etter hvert ble Idrettsrådet koblet inn for å roe gemyttene, og en stiftelse med navnet Nidaros Golfbane ble opprettet for å utrede alternative lokaliseringer av ny golfbane. Dette førte ikke frem, og stiftelsen samlet seg om området på Spongdal. Da alt så ut til å stoppe opp kom investorer fra Østlandet inn i bildet og satte etter hvert i gang byggingen av anlegget.

I juni 2004 ble driftsselskapet overtatt av en gruppe med Terje G. Aasen i spissen, sammen med noen av grunneierne. 
Mens driftsselskapet Byneset Golfsenter AS i dag eier og driver anlegget har golfklubben ansvar for all sportslig aktivitet på anlegget, herunder den teoretiske kursvirksomheten. Forholdet mellom Byneset Golfklubb og Byneset Golfsenter AS er regulert i en egen avtale.

 

BYGK STYREMØTEDOKUMENTER:

 

 Styremøtereferat mai 2021...

Styremøtereferat juni 2021...

 

 

 

Årsrapporter Byneset Golfklubb... 

Styrets beretning 2015...

Styrets beretning 2016...

Styrets beretning 2017,,,

Styrets beretning 2018...

Styrets beretning 2019...

Styrets beretning 2020...

Styrets beretning 2021...

Styrets beretning 2022…

Klubbens styreledere...
1995-1998: Terje G. Aasen
1999-2003: Finn Petter Holm
2004-2005: Helge Sannes
2006-2007: Arnt D. Johnsen
2008-2009: Reidar Stølan
2010-2010: Astri Liland
2010-2013: Jan Ivar Krog
2014-2016: Øyvind Krag Ingul
2017-2019: Einar Olsvik
2020-       : Steinar Dahl