Byneset Golfklubb

Byneset Golfklubb Damegruppa Seniorgruppa Junior og elite Golfturer Vennskapsklubber
Separator

Byneset Golfklubb

Styret i Byneset Golfklubb 2019
Leder:
Einar Olsvik, tlf. 952 24 224, e-post: einar.olsvik@industrienergi.no
>> Klubbens leder og ansvar for sportslig satsing. Kontakt for Norsk seniorgolf og elite.
Nestleder:
Stig Roar Schjølberg, tlf. 906 03 940, e-post: schjoelb@online.no
>> Ansvar for søknad- og støtteordninger, økonomi og "prosjekt overtakelse"..
Styremedlem:
Anne-Marie Tidemann, tlf. 920 17 252, e-post: atidemann@hotmail.com
>> Kontakt mot sekretær (Nina Feragen) og ansvar for styrereferater og medlemspleie.
Styremedlem:
Hans Petter Skjærvold, tlf: 992 35 259, e-post: hskjarvo@gmail.com
>> Ansvar for turneringskomité og HCP. Kontakt for seniorgruppe og banekomité.
Styremedlem:
Liv Janne Bekken, tlf. 900 82 349, e-post: liv.bekken@gmail.com
>> Kontakt for damegruppa og informasjonsansvarlig.
Varamedlem:
Ole Christian Belsaas, tlf. 959 04 888, e-post: ole.belsaas@gmail.com
>> Ansvar for teoridel av kurser.
Revisor 1:
Torgeir Fossli 
Revisor 2:
Marius Nystad
Valgkomité:
Steinar Dahl, leder.
Bente Sollie
John Olav Krogstad
Nina Feragen, varamedlem.

Komiteér:

Banekomité:
Tore Wirkola (leder)
Damegruppa:
Liv Janne Bekken (Leder)
Seniorgruppa:
Olav Meland (Leder)
Norsk Seniorgolf:
Arvid Oen (Leder)

Årsmøte 2019
Byneset Golfklubb har avholdt årsmøte på Byneset Golf klubbhus torsdag 21. februar.

Her kan du se referat og alle dokumenter:

Styrets årsrapport
Rapport fra seniorgruppa
Rapport fra senior-elite
Rapport fra damegruppa
Rapport fra sportskomité
Rapport fra turneringskomité
Årsregnskap
Budsjett
Revisors beretning
Innstilling til valgkomité
Valgkomitéens innstilling

REFERAT

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

ARKIV...

Sommeren 2018...
Sommerhilsen fra styret.
Hvorfor har BYGK mellom 50 og 60 seniorgolfere som møtes hver onsdag på dagtid og spiller golf?
Styreleder var nysgjerrig på dette så han ønsket å melde seg på for å delta, og kjenne litt på stemningen. Den 11 juli meldt han seg på. Det var en fantastisk dag fra a til å. Han var der 20 min før og mente han hadde god tid. Imidlertid var han sistemann som registrerte seg. Her var golferne i full gang med oppvarmingen og noen var klar til start allerede. Shotgunstart ute på banen kl. 0930. Her har Olav Meland og hans menn satt opp startfeltet slik at banen er kun stengt i få timer for andre golfere.

10 min til start og det var tomt ved klubbhuset. Golfspillere med biler, traller og golfbiler spredde seg som edderkopper ute på banen. Leder startet på hull 10. De fleste kjører bil ut til dette hullet. Bilene var korrekt parkert på linje og ikke til sjenanse for noen. Han kom i en gruppe med 3 fantastiske mennesker. Etter utslaget lå 4 baller midt i fairway. Praten går løst og fast og han går og prater med alle og finner ut at de har felles kjente og interesser. Dialekten ikke er helt ekte trøndersk. Hvor kommer de fra lurer, han på. En er fra Os i Østerdalen, en fra Løkken i tidligere Sør-Trøndelag og en fra Levanger fra tidligere Nord-Trøndelag.

Er det ikke fantastisk? Gutter mellom 50 og 100 år møtes her på Byneset golfbane minst en gang i uka og rett og slett storkoser seg i lag.

Etter runden er han sikker på at disse 3 kompisene topper resultatlisten. De spilte effektivt og god golf. De var ikke så veldig opptatt av å bli nr. 1. Men at de kunne komme hjem til kona med premie (en flaske vin) og fortelle hvor fint de hadde det. På klubbhuset satt alle og småpratet over en kopp kaffe m.m., mens de ventet på premieutdelingen.

På turneringskontoret satt Olav og hans menn klar til å taste inn score og få ut lista over resultatene. Premieutdelingen gikk smertefritt og det ble premie til flere som var nederste på lista.

Men konklusjonen er klar. Her er alle vinnerne. Som leder for Byneset Golfklubb fikk han anledning til å dele ut blomster til alle som bidrar til at disse har dette treffpunktet. De gjør en fantastisk jobb!

Av Stig Roar Schjølberg
Nestleder Byneset Golfklubb

På bildet har vi Geir Eggen, Steinar Aamo og Kjell Mjøen.

 

Litt info fra styret i Golfklubben
3. juli 2018

Sesongen er godt i gang og BYGK ser at banen begynner å bli veldig bra. Vi har gjennomført flere turneringer med stor deltagelse og som oppleves som meget positivt.

Et av klubben styremedlem, Rolf Karlsen, som er også klubbens turneringsleder, har valgt og gå ut av styret. Arbeidsbelastningen totalt har blitt for krevende. Familie, jobb, golf, dommer i NGF og styremedlem i BYGK tar til sammen for mye tid. Klubben har da et varamedlem som tar over vervet og oppgavene til Rolf.
Hans Petter Skjærvold går derfor inn i som styremedlem.

Juli og august måned er veldig rolig for styret, men for utøverne er det i disse månedene det er størst aktivitet. Da arrangeres lag-NM, Midt-Norsk mesterskap, Kretsmesterskap og MidAm. Sistnevnte er norgesmesterskap for deltagere i alderen over 35 år. Dette arrangeres i år på Byneset og tittelforsvarer er Lars Martin Berg.

Styret ønsker alle golfere en fin sommer.

 

Styret i Byneset Golfklubb 2018
Leder:
Einar Olsvik, tlf. 952 24 224, e-post: einar.olsvik@industrienergi.no
>> Klubbens leder og ansvar for sportslig satsing. Kontakt for Norsk seniorgolf og elite.
Nestleder:
Stig Roar Schjølberg, tlf. 90 60 39 40, e-post: schjoelb@online.no
>> Ansvar for søknad/oppfølging støtteordninger og prosjekt.
Styremedlem:
Sissel Myrvoll, tlf. 936 72 681, e-post: sissel.myrvoll@gmail.com
>> Ansvar for styrereferater, årsmøtedokumenter og økonomi.
Styremedlem:
Anne-Marie Tidemann, tlf. 920 17 252, e-post: atidemann@hotmail.com
>> Kontakt mot sekretær (Nina Feragen) og ansvar for styrereferater. Kontakt for damegruppen.
Styremedlem:
Rolf Ener Karlsen har etter eget ønske fratrådt fra verv i styret. I stedet rykker varamedlem opp:
Hans Petter Skjærvold, tlf: 992 35 259, e-post: hskjarvo@gmail.com
>> Ansvar for turneringer samt HCP- og marshalltjeneste. Deltar i banekomité, samt kontaktpunkt for seniorgruppe.
Varamedlem:
Har rykket opp som styremedlem. Styret har ikke anledning til å utnevne nytt varamedlem.
Revisorer: Torgeir Fossli og Marius Nystad
Valgkomité:
Valgkomitéleder: Steinar Dahl
Valgkomitémedlem: Bente Sollie
Valgkomitémedlem: John Olav Krogstad
Varamedlem: Nina Feragen

 

Klubbens lover...
Lover for Byneset Golfklubb 

Klubben ble stiftet 31.01.1995
Klubbens lover ble vedtatt den 31.01.1995 med senere endringer senest av 03.03.2008.
Revidert og godkjent av Sør-Trøndelag Idrettskrets.

Klikk på denne linken for klubbens lover

 

 

Historikk:
Byneset Golfklubb ble stiftet 31. januar 1995. Klubben het den gang Byneset Golf & Country Club, men skiftet navn etter et drøyt års tid. Klubbens første formann var Terje G. Aasen (1995-1998). I tett samarbeid med talsmann for grunneierne Olav Noteng jobbet styret intenst ovenfor kommunen og landbruksmyndighetene for å få omregulert arealene på Byneset til golfbaneformål. En svensk golfbanearkitekt leverte banetegninger for en 18-hullsbane samt en kort 5-hulls treningsbane med drivingrange. Styret fikk også Trondheim Kommune til å gjøre en bevilgning på 3 millioner kroner for prosjektet, og kommunen laget en større utredning om golf i Trondheim. Det var imidlertid en lang vei å gå, og prosessen førte til en splittelse i byens golfmiljø - en liten "golfkrig" mellom det etablerte miljøet i Trondheim Golfklubb og utbryterne som ville anlegge et moderne golfanlegg på Byneset. Etter hvert ble Idrettsrådet koblet inn for å roe gemyttene, og en stiftelse med navnet Nidaros Golfbane ble opprettet for å utrede alternative lokaliseringer av ny golfbane. Dette førte ikke frem, og stiftelsen samlet seg om området på Spongdal. Da alt så ut til å stoppe opp kom investorer fra Østlandet inn i bildet og satte etter hvert i gang byggingen av anlegget.

I juni 2004 ble driftsselskapet overtatt av en gruppe med Terje G. Aasen i spissen, sammen med noen av grunneierne. 
Mens driftsselskapet Byneset Golfsenter AS i dag eier og driver anlegget har golfklubben ansvar for all sportslig aktivitet på anlegget, herunder den teoretiske kursvirksomheten. Forholdet mellom Byneset Golfklubb og Byneset Golfsenter AS er regulert i en egen avtale.

 

Årsrapporter Byneset Golfklubb... 

Styrets beretning 2015...

Styrets beretning 2016...

Styrets beretning 2017,,,

Styrets beretning 2018...

Klubbens styreledere...
1995-1998: Terje G. Aasen
1999-2003: Finn Petter Holm
2004-2005: Helge Sannes
2006-2007: Arnt D. Johnsen
2008-2009: Reidar Stølan
2010-2010: Astri Liland
2010-2013: Jan Ivar Krog
2014-2016: Øyvind Krag Ingul
2017-           Einar Olsvik