Byneset Golfklubb

Byneset Golfklubb Damegruppa Seniorgruppa Junior og elite Vennskapsklubber
Separator

Byneset Golfklubb

Klubbens lover...
Lover for Byneset Golfklubb 

Klubben ble stiftet 31.01.1995
Klubbens lover ble vedtatt den 31.01.1995 med senere endringer senest av 18.03.2020.
Revidert og godkjent av Sør-Trøndelag Idrettskrets.

Klikk på denne linken for klubbens lover

Styret i Byneset Golfklubb 2022:

• Leder:
Steinar Dahl, tlf. 901 67 252, e-post:  steinar-dahl@hotmail.com
>> Klubbens leder, ansvarlig for sportslig utvalg og kontakt mot sekretær (Nina Feragen) og klubbens komiteer.
• Nestleder:
Kari Lian, tlf. 900 27 012, e-post: karilian63@gmail.com
>> Ansvarlig for Golf Grønn Glede (GGG) og frivillige.
• Styremedlem:
Kjell-Øyvind Nygård, tlf. 905 95 653, e-post: kjny2@online.no
>> Ansvarlig for "Torsdagsgolfen" - spill for nybegynnere.
• Styremedlem:
Gøril Linge Five, e-post: gofi@online.no
>> Ansvarlig for barnegolf, styrereferat og frivillige.
• Styremedlem:
Roy Nesset, tlf. 991 64 200, e-post: roy.nesset@danskebank.no
>> Leder for turneringskomiteen.
• Varamedlem:
Kjetil Gårdsvold Lund, tlf. 900 99 617, e-post: kjetilglund@gmail.com
>> Dommeransvarlig BYGK og støttefunksjon for de andre i styret.
 
Revisorer:
1: Torgeir Fossli 
2: Harald Kierulf 

Kontrollkomite:
Einar Olsvik (leder)
Torgeir Fossli
Knut Pedersen

Valgkomite:
Jostein Five (leder)
Bjørn Tore Domaas 
Ove J Berg
Nina Feragen (vara)

Banekomité:
Reidar Stølan (leder)

Sportslig utvalg:
Steinar Dahl (leder)
Lars Martin Berg
Reidar Stølan

Dommerutvalg:
Kjetil Gårdsvold Lund (leder)

Damegruppa:
Sissel Myrvoll

Seniorgruppa:
Olav Meland (leder)

Elitegruppa:
Lars Martin Berg

Norsk Seniorgolf:
Einar Olsvik (leder)


 

Årsmøtedokumenter:
KLIKK PÅ LENKER FOR Å LASTE NED...

ÅRSMØTE PROTOKOLL:

 

BYGK STYREMØTEDOKUMENTER:

>>>2020

 

 

>>>2021

 

Styremøtereferat mai 2021...

Styremøtereferat juni 2021...

>>>2022

 

>>>2023

 

 

________________________________________________________  

 

Historikk:
Byneset Golfklubb ble stiftet 31. januar 1995. Klubben het den gang Byneset Golf & Country Club, men skiftet navn etter et drøyt års tid. Klubbens første formann var Terje G. Aasen (1995-1998). I tett samarbeid med talsmann for grunneierne Olav Noteng jobbet styret intenst ovenfor kommunen og landbruksmyndighetene for å få omregulert arealene på Byneset til golfbaneformål. En svensk golfbanearkitekt leverte banetegninger for en 18-hullsbane samt en kort 5-hulls treningsbane med drivingrange. Styret fikk også Trondheim Kommune til å gjøre en bevilgning på 3 millioner kroner for prosjektet, og kommunen laget en større utredning om golf i Trondheim. Det var imidlertid en lang vei å gå, og prosessen førte til en splittelse i byens golfmiljø - en liten "golfkrig" mellom det etablerte miljøet i Trondheim Golfklubb og utbryterne som ville anlegge et moderne golfanlegg på Byneset. Etter hvert ble Idrettsrådet koblet inn for å roe gemyttene, og en stiftelse med navnet Nidaros Golfbane ble opprettet for å utrede alternative lokaliseringer av ny golfbane. Dette førte ikke frem, og stiftelsen samlet seg om området på Spongdal. Da alt så ut til å stoppe opp kom investorer fra Østlandet inn i bildet og satte etter hvert i gang byggingen av anlegget.

I juni 2004 ble driftsselskapet overtatt av en gruppe med Terje G. Aasen i spissen, sammen med noen av grunneierne. 
Mens driftsselskapet Byneset Golfsenter AS i dag eier og driver anlegget har golfklubben ansvar for all sportslig aktivitet på anlegget, herunder den teoretiske kursvirksomheten. Forholdet mellom Byneset Golfklubb og Byneset Golfsenter AS er regulert i en egen avtale.

 

Årsrapporter Byneset Golfklubb... 

Styrets beretning 2015...

Styrets beretning 2016...

Styrets beretning 2017,,,

Styrets beretning 2018...

Styrets beretning 2019...

Styrets beretning 2020...

Styrets beretning 2021...

 

Klubbens styreledere...
1995-1998: Terje G. Aasen
1999-2003: Finn Petter Holm
2004-2005: Helge Sannes
2006-2007: Arnt D. Johnsen
2008-2009: Reidar Stølan
2010-2010: Astri Liland
2010-2013: Jan Ivar Krog
2014-2016: Øyvind Krag Ingul
2017-2019: Einar Olsvik
2020-       : Steinar Dahl