Byneset Golfklubb

Byneset Golfklubb Damegruppa Seniorgruppa Junior og elite Vennskapsklubber
Separator

Byneset Golfklubb

Klubbens lover...
Lover for Byneset Golfklubb 

Klubben ble stiftet 31.01.1995
Klubbens lover ble vedtatt den 31.01.1995 med senere endringer senest av 18.03.2020.
Revidert og godkjent av Sør-Trøndelag Idrettskrets.

Klikk på denne linken for klubbens lover

Styret i Byneset Golfklubb 2020:

• Leder:
Steinar Dahl, tlf. 901 67 252, e-post:  steinar-dahl@hotmail.com
>> Klubbens leder, ansvarlig for sportslig utvalg og kontakt mot sekretær (Nina Feragen).
• Nestleder:
Kari Lian, tlf. 900 27 012, e-post: karilian63@gmail.com
>> VTG ansvarlig og kontakt for damegruppa.
• Styremedlem:
Ove-J Berg, tlf. 917 70 338, e-post: ovejberg@outlook.com
>> VTG support.
• Styremedlem:
Gøril Linge Five, tlf.954 44 809 , e-post: gofi@online.no
>> Medlemspleie, støttefunksjon og styrereferat.
Styremedlem:
• Andreas Stålby, tlf: 934 59 852 , e-post: andreas@laderegnskap.no
>> Økonomi ansvarlig. Kontakt for Elite.
• Varamedlem:
Hans Petter Skjærvold, tlf: 992 35 259, e-post: hskjarvo@gmail.com
>> Leder for turneringskomitéen. Kontakt for seniorgruppa, banekomité og HCP.
 
Revisorer:
1: Torgeir Fossli 1 år
2: Harald Kierulf 2 år

Valgkomite:
Leder: Jostein Five 1 år
Medlem: Bjørn Tore Domaas 2 år
Medlem: John Olav Krogstad 1 år
Varamedlem: Nina Feragen 1 år

Kontrollutvalget:
Torgeir Fossli, (leder) 1år
Einar Olsvik, 2 år
Knut Pedersen, (varamedlem) 2 år
 
Dommerkomite:
Kjetil Gårdsvold Lund (leder)
Steinar Dahl
Reidar Stølan
Rolf Ener Karlsen

Banekomité:
Reidar Stølan (leder)
Damegruppa:
Liv Janne Bekken (leder)
Seniorgruppa:
Olav Meland (leder)
Norsk Seniorgolf:
Einar Olsvik (leder)
 

Årsmøtedokumenter:
KLIKK PÅ LENKEN FOR Å LASTE NED...

BYGK MEDLEMSMØTER:

>Medlemsmøte torsdag 30.09.2021 kl.18:00.
>>> Saksliste ekstraordinært medlemsmøte BYGK 30.09.21
>>> Gammel samarbeidsavtale A
>>> Gammel samarbeidsavtale B
>>> Ny samarbeidsavtale
>>> Fastsettelse av medlemskontingent 2022

BYGK ÅRSMØTEDOKUMENTER:

Styrets årsrapport 2020...

Protokoll årsmøte 2021...

Protokoll ekstraordinært årsmøte 2021...

BYGK STYREMØTEDOKUMENTER 2021:

Styremøtereferat mai 2021...

Styremøtereferat juni 2021...

 

________________________________________________________  

 

Historikk:
Byneset Golfklubb ble stiftet 31. januar 1995. Klubben het den gang Byneset Golf & Country Club, men skiftet navn etter et drøyt års tid. Klubbens første formann var Terje G. Aasen (1995-1998). I tett samarbeid med talsmann for grunneierne Olav Noteng jobbet styret intenst ovenfor kommunen og landbruksmyndighetene for å få omregulert arealene på Byneset til golfbaneformål. En svensk golfbanearkitekt leverte banetegninger for en 18-hullsbane samt en kort 5-hulls treningsbane med drivingrange. Styret fikk også Trondheim Kommune til å gjøre en bevilgning på 3 millioner kroner for prosjektet, og kommunen laget en større utredning om golf i Trondheim. Det var imidlertid en lang vei å gå, og prosessen førte til en splittelse i byens golfmiljø - en liten "golfkrig" mellom det etablerte miljøet i Trondheim Golfklubb og utbryterne som ville anlegge et moderne golfanlegg på Byneset. Etter hvert ble Idrettsrådet koblet inn for å roe gemyttene, og en stiftelse med navnet Nidaros Golfbane ble opprettet for å utrede alternative lokaliseringer av ny golfbane. Dette førte ikke frem, og stiftelsen samlet seg om området på Spongdal. Da alt så ut til å stoppe opp kom investorer fra Østlandet inn i bildet og satte etter hvert i gang byggingen av anlegget.

I juni 2004 ble driftsselskapet overtatt av en gruppe med Terje G. Aasen i spissen, sammen med noen av grunneierne. 
Mens driftsselskapet Byneset Golfsenter AS i dag eier og driver anlegget har golfklubben ansvar for all sportslig aktivitet på anlegget, herunder den teoretiske kursvirksomheten. Forholdet mellom Byneset Golfklubb og Byneset Golfsenter AS er regulert i en egen avtale.

 

Årsrapporter Byneset Golfklubb... 

Styrets beretning 2015...

Styrets beretning 2016...

Styrets beretning 2017,,,

Styrets beretning 2018...

Styrets beretning 2019...

 

Klubbens styreledere...
1995-1998: Terje G. Aasen
1999-2003: Finn Petter Holm
2004-2005: Helge Sannes
2006-2007: Arnt D. Johnsen
2008-2009: Reidar Stølan
2010-2010: Astri Liland
2010-2013: Jan Ivar Krog
2014-2016: Øyvind Krag Ingul
2017-2019: Einar Olsvik
2020-       : Steinar Dahl