Byneset Golfklubb

Byneset Golfklubb Damegruppa Seniorgruppa Junior og elite Golfturer Vennskapsklubber
Separator

Byneset Golfklubb

Info fra klubbstyret
9. mai 2018

Hei alle golfvenner.
Byneset Golfklubbs nyvalgte styre ønsker alle medlemmene velkommen til en ny sesong.
Styret har konstituert seg, og vi viser til klubbens hjemmeside der dere vil se de ulike arbeidsoppgavene den enkelte har.
Styreleder takker årsmøtet for tilliten og jeg vil legge forholdene til rette slik at alle skal føle seg inkludert i klubbens aktiviteter.

Aktiviteter som kan nevnes:
• Medlemstreninger med vår pro Lars Martin. Datoer for når dette gjennomføres kommer senere.
• Golf-klinikk med våre beste golfspiller som veiledere, Lars Martin Berg, Elias Bertheussen, og Martin Ulseth.
Dette er et opplegg ala treningssenter, hvor den enkelte kan melde seg på en eller flere aktiviteter.
Nedenfor ser dere planene for gjennomføring, og vi håper dette frister.

Lørdag 16/6
10-11 Driving Range:fokus basis/svingteknikk
11-12 Nærspill: fokus Pitch/chip
12-13 Nærspill: fokus Putt
13-14 Nærspill :fokus Bunker
14-15 Driving Range : fokus Svingteknikk
kr. 150’- pr time. Påmelding Sms 92080550 eller e-post larsberg@bynesetgolf.no
Egen invitasjon kommer til alle våre medlemmer.

• Årets turneringer, se klubbens turneringsprogram på Golfbox.

• Sosiale aktiviteter i forbindelse med turneringer.

• Golf-akademi for jenter og gutter i aldere 12-21 år (første uka i skoleferien).

• Medlemskvelder med forskjellige temaer.

• Tilpassede dametreninger.

• Av nasjonale turneringer nevnes Pink Cup og Mid-Am .

• Nye og mer funksjonelle hjemmesider kommer.

• Levende Facebook side.

Jeg håper at alle sammen får en framgangsrik og givende golfsesong og at vi sammen skaper Norges beste golfmiljø, alle har noe og bidra med.

Med hilsen
Formann Einar Olsvik

 

Styret i Byneset Golfklubb 2018
Leder:
Einar Olsvik, tlf: 952 24 224, e-post: einar.olsvik@industrienergi.no
>> Klubbens leder og ansvar for sportslig utvalg. Kontakt for Norsk seniorgolf.
Nestleder:
Stig Roar Schjølberg, tlf: 90 60 39 40, e-post: schjoelb@online.no
>> Ansvar for søknad- og støtteordninger og prosjekt.
Styremedlem:
Sissel Myrvoll, tlf: 936 72 681, e-post: sissel.myrvoll@gmail.com
>> Ansvar for styrereferater, årsmøtedokumenter og økonomi. Kontakt for damegruppe.
Styremedlem:
Anne-Marie Tidemann
Styremedlem:
Rolf Ener Karlsen
Varamedlem:
Hans Petter Skjærvold, tlf: 992 35 259, e-post: hskjarvo@gmail.com
>> Ansvar for «prosjekt ivaretakelse» og «Inkludering i idrettslag». Kontakt for seniorgruppe.
Revisorer: Torgeir Fossli og Marius Nystad
Valgkomite:
Valgkomite leder: Steinar Dahl
Valgkomite, medlem: Bente Sollie
Valgkomite, medlem: John Olav Krogstad
Varamedlem: Nina Feragen

 

Klubbens lover...
Lover for Byneset Golfklubb 

Klubben ble stiftet 31.01.1995
Klubbens lover ble vedtatt den 31.01.1995 med senere endringer senest av 03.03.2008.
Revidert og godkjent av Sør-Trøndelag Idrettskrets.

Klikk på denne linken for klubbens lover

 

Historikk:
Byneset Golfklubb ble stiftet 31. januar 1995. Klubben het den gang Byneset Golf & Country Club, men skiftet navn etter et drøyt års tid. Klubbens første formann var Terje G. Aasen (1995-1998). I tett samarbeid med talsmann for grunneierne Olav Noteng jobbet styret intenst ovenfor kommunen og landbruksmyndighetene for å få omregulert arealene på Byneset til golfbaneformål. En svensk golfbanearkitekt leverte banetegninger for en 18-hullsbane samt en kort 5-hulls treningsbane med drivingrange. Styret fikk også Trondheim Kommune til å gjøre en bevilgning på 3 millioner kroner for prosjektet, og kommunen laget en større utredning om golf i Trondheim. Det var imidlertid en lang vei å gå, og prosessen førte til en splittelse i byens golfmiljø - en liten "golfkrig" mellom det etablerte miljøet i Trondheim Golfklubb og utbryterne som ville anlegge et moderne golfanlegg på Byneset. Etter hvert ble Idrettsrådet koblet inn for å roe gemyttene, og en stiftelse med navnet Nidaros Golfbane ble opprettet for å utrede alternative lokaliseringer av ny golfbane. Dette førte ikke frem, og stiftelsen samlet seg om området på Spongdal. Da alt så ut til å stoppe opp kom investorer fra Østlandet inn i bildet og satte etter hvert i gang byggingen av anlegget.

I juni 2004 ble driftsselskapet overtatt av en gruppe med Terje G. Aasen i spissen, sammen med noen av grunneierne. 
Mens driftsselskapet Byneset Golfsenter AS i dag eier og driver anlegget har golfklubben ansvar for all sportslig aktivitet på anlegget, herunder den teoretiske kursvirksomheten. Forholdet mellom Byneset Golfklubb og Byneset Golfsenter AS er regulert i en egen avtale.

 

Årsrapporter Byneset Golfklubb... 

Styrets beretning 2015...

Styrets beretning 2016...

Styrets beretning 2017,,,

 

Klubbens styreledere...
1995-1998: Terje G. Aasen
1999-2003: Finn Petter Holm
2004-2005: Helge Sannes
2006-2007: Arnt D. Johnsen
2008-2009: Reidar Stølan
2010-2010: Astri Liland
2010-2013: Jan Ivar Krog
2014-2016: Øyvind Krag Ingul
2017-           Einar Olsvik