HCP-bestemmelser

Terminliste Om turneringer Lokale Regler HCP-bestemmelser
Separator

HCP-bestemmelser

HCP-bestemmelser 

Handicap-regulering
Handicap (forkortes hcp) i golf er et system som skal gjengi en golfspillers spilleferdigheter. I praksis sier ditt spille hcp noe om hvor mange flere slag enn banens par du vanligvis vil bruke per runde. I og med at de fleste klubbturneringer spilles med en eller annen form for hcp-kompensasjon, er det viktig at alle som spiller den type turneringer har et riktigst mulig hcp. På den måten legger man til rette for at spillere på forskjellige nivå kan konkurrere mot hverandre.
NB! Nederst i denne artikkelen kan du lese om at vi får et helt nytt verdensomspennende handicapsystem i 2020. Dette skal erstatte de 6 systemene som praktiseres i dag. For at du som spiller skal ha et riktigst mulig handicap når det nye systemet kommer, er det viktig at du registrerer flest mulig av dine runder i 2018 og 2019.

Forskjellige HCP-systemer
På verdensbasis har vi hele 6 forskjellige måter å regulere hcp på. Ettersom Norges Golfforbund er tilknyttet European Golf Assosiation (EGA), bruker vi i Norge EGA Handicap System. Kort fortalt er det et system der man går inn på en slopetabell som gjelder for banen man spiller på. Der finner man antall tildelte slag ut fra sitt gjeldende hcp. Disse slagene fordeles på banens hull ut fra hvilket index hullene har (hullets index står som regel på scorekortet). Hvis man for eksempel har 15 tildelte slag, vil man ha 1 slag ekstra på alle hullene med index fra 1 til 15. Om man har 20 tildelte slag vil man ha 1 tildelt slag på alle hullene, og i tillegg har man 2 tildelte slag på de hullene som har index 1 og 2. Når runden er ferdig regner man scoren ut til en Stableford-score (se forklaring under), og handicapet justeres ut fra denne Stableford-scoren.

Forklaring på Stableford-score
Stablefordsystemet gir en poengsum per hull. Disse poengene gis ut fra hvor godt man har spilt per hull, basert på hvor mange tildelte slag man har på hullet. Når runden er over summerer man det antallet poeng man har fått på runden, og man får rundens Stableford-score.

Eksempel: Man har lest av slopetabellen og kommet til at man har 18 tildelte slag, altså 1 slag per hull. Når man da spiller et hull som er par 4, og man har 1 tildelt slag på hullet, vil man få poeng ut fra om man bruker mer eller mindre enn 5 slag på hullet (hullets par er 4 + 1 tildelt slag = 5 slag). Hvis man da bruker 5 slag får man 2 poeng på hullet (man har spilt på sitt normerte nivå). Bruker man færre slag plusser man på et poeng for hvert slag man bruker mindre enn sitt normerte nivå, og bruker man flere slag, trekker man fra ett poeng pr slag man bruker mer enn sitt normerte nivå. Her er et par eksempler.:

Eksempel 1 (bedre enn normert nivå)
Hullets par: 4 slag
Tildelte slag på hullet: 1 slag
Spillerens normerte nivå: 5 slag
Spilleren bruker 3 slag. Dette er 2 slag bedre enn spillerens normerte nivå.
Spilleren får 2 poeng for sitt normerte nivå , pluss 2 poeng for å ha brukt to slag mindre = 4 Stableford-poeng på hullet.

Eksempel 2 (dårligere enn normert nivå)
Hullets par: 3 slag
Tildelte slag på hullet: 2 slag
Spillerens normerte nivå: 5 slag
Spilleren bruker 7 slag. Dette er 2 slag dårligere enn spillerens normerte nivå.
Spilleren får 2 poeng for sitt normerte nivå, minus 2 slag for å ha brukt 2 slag mer = 0 Stableford-poeng.

NB! Etter å ha gått en handicaptellende runde, legger man de faktiske antall slag man har brukt per hull inn i Golfbox, og Golfbox regner ut poengene man har fått, og den totale Stableford-scoren. I en handicaptellende runde må man alltid ha med en markør. Denne spilleren/personen legges inn som markør i Golfbox, og så snart markøren har godkjent scoren, reguleres handicapet.

Vil du lese mer om Handicapsystemet, så finner du all informasjon på Norges Golfforbunds nettsider ved å følge linken her: https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/ega-handicap-system

 
Nytt verdensomspennende HCP-system i 2020
I og med at man verden over har brukt hele 6 forskjellige hcp-systemer, er det i dag ganske uoversiktlig å vite hvordan man skal beregne hcp når man besøker andre deler av verden. I tillegg er ikke to spillere med likt handicap i henholdsvis Norge og USA, nødvendigvis på samme ferdighetsnivå. Derfor er det kjærkomment at vi får et nytt system som hele verdens golfere kan samles om i 2020.

De viktigste punktene i World Handicap System blir som følger:
- Handicapet ditt skal bli beregnet ut fra gjennomsnittet av dine åtte beste runder blant dine siste 20 runder. Det kommer ikke til å være noen tidsbegrensning på hvor langt tilbake i tid disse 20 rundene kan gå.
- Systemet skal fortsette å bygge på USGA Course Rating System. Med andre ord kommer slopesystemet til å bli værende.
- Handicap kommer på samme måte som i dag til å bli automatisk oppdatert når du registrerer din handicaptellende runde.
- Slagspill er spilleformen som gjelder for handicaptellende runder. Det er verdt å merke seg at stablefordpoeng ikke blir benyttet til å justere handicap i WHS, men et netto slagspillresultat, hvor man plukker opp ballen på en netto dobbelbogey (tilsvarende null stablefordpoeng i dag).
Ovenstående er sakset fra en artikkel i Norsk Golf som du finner ved å følge denne lenken:
http://www.norskgolf.no/artikler/nyheter/nytt-handicapsystem-innfores-over-hele-verden-om-ar

Handicapkomitéen i Byneset Golfklubb oppfordrer klubbens medlemmer til å registrere mange handicaptellende runder de to neste årene, slik at flest mulig får et riktigst mulig handicap når det nye systemet trer i kraft.
Har du spørsmål rundt HCP-systemet eller ditt spillehandicap, er det bare å ta kontakt med klubbens handicapkomite på e-post rolfka@gmail.com