Lokale Regler

Terminliste Om turneringer Lokale Regler HCP-bestemmelser
Separator

Lokale regler

Lokale regler  - Byneset Golfklubb  - Nord
Disse gjelder for Byneset Nord med effekt fra 01.01.2019
Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Byneset GK - Nord. For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Byneset GKs konkurransebestemmelser. Full tekst til lokale regler er oppslått på informasjonstavlen i klubbhuset og er på vår hjemmeside

Definere banens grenser (A-1)
a) Hvite staker, gjerder eller hvite spraylinjer definerer banens grenser.
b) Utenfor banen er definert av linjen mellom punktene på bane-siden av de hvite stakene og gjerdene, og disse stakene/gjerdene er utenfor banen.
c) Utenfor banen på venstre side av hull 10 er definert av et strømførende gjerde.

Straffeområder (Regel 17) (B-1)
a) Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Fritak fra elektrisk grensegjerde (E-7)
Hvis en spillers ball ligger på banen og innenfor to køllelengder fra det elektriske grensegjerdet på hull 10, kan han eller hun uten straff ta fritak etter regel 16.1, ved å bruke punktet som er fra gjerdet og lik avstand fra hullet som referansepunkt.

Ball forandrer retning av luftledning (E-11)
Forslag lokal regel E-11 gjelder for en ball som treffer luftledning på hull 10. Slaget må annulleres og spilles på nytt.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)
- Grunn under reparasjon (GUR)
a) Alle områder merket med blå staker/blå staker med hvit topp og/eller hvite linjer.
b) Områder i bunkere hvor sand er fjernet på grunn av rennende vann som har medført dype furer.
c) Steinfylte dreneringsgrøfter.
d) Skjøter mellom skåret torv i generelt område og på puttinggreen.

Anmerkning: Det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene b-d

 - Uflyttbare hindringer
a) 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
b) Anvisningsskilt

Informasjon:
Alle avstandsangivelser er til senter av puttinggreen.

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.

 

Lokale regler  - Byneset Golfklubb  - Syd
Disse gjelder for Byneset Syd med effekt fra 01.01.2019

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Byneset GK - Syd. For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Byneset GKs konkurransebestemmelser. Full tekst til lokale regler er oppslått på informasjonstavlen i klubbhuset og er på vår hjemmeside.

Definere banens grenser (A-1)
a) Hvite staker, gjerder eller hvite streker definerer banens grenser.
b) Utenfor banen er definert av linjen mellom punktene på bane-siden av de hvite stakene og gjerdene, og disse stakene/gjerdene er utenfor banen.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)
Under spill av hull 9/18 er hull 1/10, hvor grensen er definert med fairway på hull 1, utenfor banen.

Ball forandrer retning av luftledning (E-11)
Lokal regel E-11 gjelder for en ball som treffer luftledning på hull 2/3 og 11/12.
Slaget må annulleres og spilles på nytt.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)
- Grunn under reparasjon (GUR)
a) Alle områder merket med blå staker/blå staker med hvit topp og/eller hvite linjer.
b) Områder i bunkere hvor sand er fjernet p.g.a. rennende vann som har medført dype furer.
c) Steinfylte dreneringsgrøfter.
d) Skjøter mellom skåret torv i generelt område og på puttinggreen.

Anmerkning: Det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene b-d.

- Uflyttbare hindringer
a) 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
b) Anvisningsskilt

Informasjon:
Alle avstandsangivelser er til senter av puttinggreen.

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.