Lokale Regler

Terminliste Om turneringer Lokale Regler HCP-bestemmelser
Separator

Lokale regler

Byneset Golfklubbs lokale regler 2018 – Byneset Nord

Utenfor banen (Regel 27-1)
Hvite staker definerer banens grenser. Ved spill på hull 18 er fairway på hull 17 å anse som utenfor banen.
Anmerkning:
a)     Når utenfor banen defineres av hvite staker gjelder linjen på innsiden av disse staker eller stolper på bakkenivå som banens grenser. En ball er utenfor banen når hele ballen ligger på eller utenfor en slik linje.

Vannhindre (Inklusive sidevannhindre) (Regel 26)
Vannhinder defineres av gule merker/staker og/eller linjer.
Sidevannhinder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

Unormale grunnforhold, grunn under reparasjon (Regel 25-1)
a.      Alle områder som er identifisert med blå merker/staker og/eller med hvit linje eller som på annet sett er angitt som GUR.
b.     Steinfylte dreneringsgrøfter.
c.      Fjell i dagen på kortklippet område.
d.     Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Fritak gis kun for ballens leie.
e.      Skjøter mellom skåret torv på spillefeltet. Fritak gis kun for ballens leie (side 145).
f.      Maurtuer på spillefeltet defineres som GUR.
g.     Malte avstandsmerker på kortklippet område på spillefeltet, samt malte merker foran og bak puttinggreenen, kun fritak for ballens leie og planlagt sving.

Grunn under reparasjon med spilleforbud (Regel 25-1)
Grunn under reparasjon som det ikke er lov å spille fra, er merket med blå staker med hvit topp. Fritak skal tas etter regel 25-1. 

Plugget ball (Regel 25-2)
Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet (sidene 142-143).

Flyttbare hindringer (Regel 24-1)
a.      Steiner i bunker.
b.     Gule og røde merkestaker samt blå merkestaker med eller uten hvit topp.

Uflyttbare hindringer (Regel 24-2)
a.      Når uflyttbare hindringer utvides med en hvit linje anses denne linjen og området innenfor å være en del av den uflyttbare hindringen og ikke grunn under reparasjon.
b.     150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.

Flytting av en ball ved et uhell på en puttinggreen
Reglene 18-2, 18-3 og 20-1 er modifisert som følger:
Når en spillers ball ligger på puttinggreenen, er det ingen straff hvis ballen eller ballmarkøren ved et uhell blir flyttet av spilleren, hans partner, hans motspiller, eller noen av deres caddier eller utstyr.
Den flyttede ballen eller ballmarkøren må legges tilbake som foreskrevet i reglene 18-2, 18-3 og
20-1.
Denne lokale regelen gjelder bare når spillerens ball eller ballmarkør ligger på puttinggreenen og enhver flytting skjer ved et uhell.
Anmerkning: Hvis det er fastslått at spillerens ball på puttinggreenen ble flyttet som et resultat av vind, vann eller noen annen naturlig årsak slik som gravitasjon, må ballen spilles som den ligger fra sin nye posisjon. En ballmarkør flyttet under slike forhold, legges tilbake.

Modifisert unntak til regel 6-6d
Unntak: Hvis en konkurrent leverer en score på noe hull lavere enn faktisk brukt fordi han har unnlatt å inkludere ett eller flere straffeslag som, før han leverer sitt scorekort, ikke visste at han hadde pådratt seg, blir han ikke diskvalifisert. I slike tilfeller pådrar konkurrenten seg straffen bestemt i den gjeldende regelen, men det er ingen tilleggsstraff for brudd på regel 6-6d. Dette unntaket gjelder ikke når den gjeldende regelen er diskvalifikasjon fra konkurransen.

Skåret torv på puttinggreen
På puttinggreen har skåret torv samme status som gamle hullplugger og kan repareres iht. regel 16-1c.

Luftledning
Hvis ballen treffer en luftledning på hull 10, skal slaget annulleres og spilleren må spille en ball så nær som mulig fra punktet der den opprinnelige ballen ble spilt i henhold til regel 20-5 (slå neste slag fra stedet der forrige slag ble slått).

Straff for brudd på lokal regel:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.

Utstyr for avstandsmåling (Regel 14-3)
For alt spill på denne banen, kan en spiller motta informasjon om avstander ved bruk av utstyr for avstandsmåling. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker utstyr for avstandsmåling til å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (f.eks. høydeforskjeller, vindstyrke, etc.) har spilleren brutt regel 14-3.
Anmerkning: Multifunksjonelt utstyr, slik som en smarttelefon eller PDA, kan bli brukt som utstyr for avstandsmåling, men må ikke bli brukt til å måle eller beregne andre forhold som hvis det gjøres, vil være et brudd på regel 14-3 (side 181).

Straff for brudd på lokal regel:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag. For påfølgende brudd – Diskvalifikasjon.
Hvis regelbruddet skjer mellom spill av to hull, gjelder straffen for neste hull.

Lokale bestemmelser:

Vannhindre – sidevannhindre
Vannhindre som ikke er merket, anses som sidevannhindre.

Byneset Golfklubbs lokale regler 2018 – Byneset Syd

Utenfor banen (Regel 27-1)
Hvite staker definerer banens grenser. Ved spill på hull 9/18 er fairway på hull 1/10 å anse som utenfor banen.
Anmerkning: 
b)     Når utenfor banen defineres av hvite staker gjelder linjen på innsiden av disse staker eller stolper på bakkenivå som banens grenser. En ball er utenfor banen når hele ballen ligger på eller utenfor en slik linje.

Vannhindre (Inklusive sidevannhindre) (Regel 26)
Vannhinder defineres av gule merker/staker og/eller linjer.
Sidevannhinder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

Unormale grunnforhold, grunn under reparasjon (Regel 25-1)
h.     Alle områder som er identifisert med blå merker/staker og/eller med hvit linje eller som på annet sett er angitt som GUR.
i.       Steinfylte dreneringsgrøfter.
j.      Fjell i dagen på kortklippet område.
k.      Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Fritak gis kun for ballens leie.
l.       Skjøter mellom skåret torv på spillefeltet. Fritak gis kun for ballens leie (side 145).
m.    Maurtuer på spillefeltet defineres som GUR.
n.     Malte avstandsmerker på kortklippet område på spillefeltet, samt malte merker foran og bak puttinggreenen, kun fritak for ballens leie og planlagt sving.

Grunn under reparasjon med spilleforbud (Regel 25-1)
Grunn under reparasjon som det ikke er lov å spille fra, er merket med blå staker med hvit topp. Fritak skal tas etter regel 25-1.

Plugget ball (Regel 25-2)
Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet (sidene 142-143).

Flyttbare hindringer (Regel 24-1)
c.      Steiner i bunker.
d.     Gule og røde merkestaker samt blå merkestaker med eller uten hvit topp.

Uflyttbare hindringer (Regel 24-2)
c.      Når uflyttbare hindringer utvides med en hvit linje anses denne linjen og området innenfor å være en del av den uflyttbare hindringen og ikke grunn under reparasjon.
d.     150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.

Flytting av en ball ved et uhell på en puttinggreen
Reglene 18-2, 18-3 og 20-1 er modifisert som følger:
Når en spillers ball ligger på puttinggreenen, er det ingen straff hvis ballen eller ballmarkøren ved et uhell blir flyttet av spilleren, hans partner, hans motspiller, eller noen av deres caddier eller utstyr.
Den flyttede ballen eller ballmarkøren må legges tilbake som foreskrevet i reglene 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne lokale regelen gjelder bare når spillerens ball eller ballmarkør ligger på puttinggreenen og enhver flytting skjer ved et uhell.
Anmerkning: Hvis det er fastslått at spillerens ball på puttinggreenen ble flyttet som et resultat av vind, vann eller noen annen naturlig årsak slik som gravitasjon, må ballen spilles som den ligger fra sin nye posisjon. En ballmarkør flyttet under slike forhold, legges tilbake.

Modifisert unntak til regel 6-6d
Unntak: Hvis en konkurrent leverer en score på noe hull lavere enn faktisk brukt fordi han har unnlatt å inkludere ett eller flere straffeslag som, før han leverer sitt scorekort, ikke visste at han hadde pådratt seg, blir han ikke diskvalifisert. I slike tilfeller pådrar konkurrenten seg straffen bestemt i den gjeldende regelen, men det er ingen tilleggsstraff for brudd på regel 6-6d. Dette unntaket gjelder ikke når den gjeldende regelen er diskvalifikasjon fra konkurransen.

Skåret torv på puttinggreen
På puttinggreen har skåret torv samme status som gamle hullplugger og kan repareres iht. regel 16-1c.

Luftledning
Hvis ballen treffer en luftledning på hull 2,3 og 4, eller tilhørende stolpe(r) inkludert festeanordninger som står på banen, skal slaget annulleres og spilleren må spille en ball så nær som mulig fra punktet der den opprinnelige ballen ble spilt i henhold til regel 20-5 (slå neste slag fra stedet der forrige slag ble slått).

Straff for brudd på lokal regel:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.

Utstyr for avstandsmåling (Regel 14-3)
For alt spill på denne banen, kan en spiller motta informasjon om avstander ved bruk av utstyr for avstandsmåling. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker utstyr for avstandsmåling til å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (f.eks. høydeforskjeller, vindstyrke, etc.) har spilleren brutt regel 14-3.
Anmerkning: Multifunksjonelt utstyr, slik som en smarttelefon eller PDA, kan bli brukt som utstyr for avstandsmåling, men må ikke bli brukt til å måle eller beregne andre forhold som hvis det gjøres, vil være et brudd på regel 14-3 (side 181).

Straff for brudd på lokal regel:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag. For påfølgende brudd – Diskvalifikasjon.
Hvis regelbruddet skjer mellom spill av to hull, gjelder straffen for neste hull.

Lokale bestemmelser:

Vannhindre – sidevannhindre
Vannhindre som ikke er merket, anses som sidevannhindre.

Vi ønsker deg en hyggelig golfrunde på Byneset Golf!