Banestatus

Banestatus Baneanlegget Baneguide Slopetabeller Scorekort Sikkerhet og etikette Hole in One
Separator

Banestatus

29.07.2021...

Banestatus per 29.07.2021

Denne uken er greens vertikalskjært dypt på Byneset Nord. De er i tillegg dresset. Dette har tatt litt lenger tid enn planlagt, men er nødvendig vedlikehold for våre greener. Det gir også gressfrø som ligger i bakken på greens mulighet for å spire. Det vannes ofte hvis ikke nedbør kommer naturlig. Det samme skal gjøres på Syd når været tillater dette. Vi beklager de ulemper dette har på kort sikt for spill, men kan love at dette gir bedre spilleflater over tid, også med tanke på neste sesong.

Minner om at vi har ballplassering med 1 køllelengde på kortklippet (klippet i fairwayhøyde) på hull 2, 14 og 17 inntil videre på grunn av skader i fairway.

Noen av våre medlemmer har lagt merke til at etikettereglene ikke følges opp av alle medlemmer og gjestespillere. Det er viktig at vi tar godt var på banen, slik at vi kan forbedre og opprettholde kvaliteten. Ta derfor nedslagsmerker, unngå å kjøre tralle mellom bunker og greeen, unngå å kjøre traller over teesteder og rak i bunkrene hvis du er så uheldig at du har vært oppi en av disse. Her er link til våre etiketteregler: Etikette på Byneset Golf… - Byneset Golf

Med ønske om gode golfrunder for dere alle!

Banekomiteen Byneset Golf

 

Banekomitéen 2020:
Reidar Stølan (Formann)
Tore Wirkola (Nestformann)
Lars Martin Berg (Sportsjef)
Atle Haug (Banesjef)
Daniel Straka (Greenkeeper)
Terje G. Aasen (Daglig leder)