Om turneringer

Terminliste Om turneringer Lokale Regler HCP-bestemmelser
Separator

Om turneringer...

Huskeregler og bestemmelser for turneringer
- Meld deg på i tide, etteranmeldelse godtas ikke
- Ved påmelding angi alltid klasse du ønsker å stille i samt medlemsnummer
- Møt alltid opp i god tid
- Ha med gyldig handicapkort
- Husk at scorekortet skal signeres både av spiller og markør
- Alle turneringer spilles etter gjeldende regler og juks medfører automatisk disk
- Møt opp uansett vær, uteblivelse uten grunn medfører utestengelse
  fra de to påfølgende turneringer
- Husk at banemannskap og turneringskomité holder turneringer for at du skal trives. De fortjener ikke kjeft hvis de gjør enkelte småfeil
- Husk tap og vinn med samme sinn
- Still opp i turneringer, det er ikke farlig. En gang er den første for alle.

Kom i god tid før start!
Scorekort må hentes i klubbhuset minimum 30 minutter før start.
For sent fremmøte fører til diskvalifikasjon. 

Turneringskomité

Komitéleder: Roy Nesset
e-post: roy.nesset@gmail.com
 
Komitéens arbeide:
Komitéen har det faglige ansvaret for all turneringsvirksomhet i regi av Byneset Golf. Komitéen skal bidra til økt deltagelse på turneringene, stor trivsel blant deltagerne og god gjennomføring av turneringene. Alle typer turneringer skal godkjennes av komitéen. Komitéen setter opp terminlisten, stiller med turneringsleder og medhjelpere under turneringer i regi av Byneset Golf. Komitéen skal sørge for at golfreglene, regler for etikette, handicapbestemmelsene, reglene for amatørstatus, NIFs bestemmelser om doping samt NIFs formålsparagraf om alkohol blir overholdt ved turneringer. Der det ikke er dommer fra Norges Golfforbund er turneringsleder dommer i turneringer.

Turneringskomitéens eget turneringskontor:
Vårt flotte turneringskontor finner du i underetasjen i klubbhuset. Inngang rett opp for green 18 på Nord.
Turneringskontoret er sentralt i turneringsavviklingen ved Byneset Golf. Her foregår registrering, betaling og scorekortinnlevering. Under turneringer vil
du finne representanter fra turneringskomitéen på kontoret. Er kontoret ubemannet under turneringsgjennomføringen vil det stå en plakat på inngangsdøren om hvem du kan kontakte. Greenfee skal være betalt i proshop, og kvittering fremvises på dette før man kommer til turneringskontoret for registrering.

Dameturneringer, seniorturneringer og juniorturneringer
arrangeres av henholdsvis Damekomitéen, Seniorkomitéen og Juniorkomitéen.
Turneringskomitéen forbeholder seg retten til å gjøre forandringer. 

Turneringsformer
Det finnes en rekke spilleformer å velge mellom.

1.1 Spilletyper
Det er to hovedtyper av golfspill; matchspill og slagspill.

Matchspill er spill om hull. (Regel 2).
Slagspill er spill om best totalresultat etter spill av den fastsatte runden eller rundene. (Regel 3). Visse spesielle regler som gjelder slagspill er så vesentlig forskjellige fra dem som gjelder matchspill at å kombinere disse to spilletyper ikke er praktisk mulig og heller ikke tillatt (Regel 33-1).

1.2 Spillemåter
Spillemåtene er singlespill, parspill og lagspill. I singlespill utgjør en spiller en side. I parspill danner to spillere side og spiller en felles ball eller hver sin ball. I lagspill danner flere enn to spillere side, spiller minst to baller og oppnår et felles resultat. I lagspill er det også både parspill og single. Eksempel Lag-NM

1.3 Spilleformer

1.3.1 Slagkonkurranse
Slagspillkonkurranse der det spilles en fastsatt runde og totalresultatet teller. Alle hull må hulles ut. Kan regnes uten handicap (brutto) eller med handicap (netto).

1.3.2 Bogey, Par og Stableford (Regel 32)
Former for slagspillkonkurranser hvor det spilles mot en fastsatt score på hvert hull.

1.3.3 Foursome (Regel 29)
To spiller mot to og hver side spiller en ball. Hver side spiller annen hver gang fra utslagsstedet, og annen hver gang på ballen (Se Regel 29). Provisorisk eller annen ball satt i spill fra tee skal spilles fra den tee hvorfra den
opprinnelige ballen ble spilt.

1.3.4 Greensome
En modifisert form av foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget, deretter spilles det som i foursome.
I greensome spilles ikke provisorisk ball fra tee.

1.3.5 Irish Greensome
Variant av greensome hvor begge spillere slår ut fra utslagsstedet. På hull med par 4 og par 5 slår spillerne et slag til på partnerens ball. Deretter velger man hvilken ball man vil spille videre.

1.3.6 Threesome (Regel 29)
En spiller mot to og hver side spiller en ball. (Se Regel 29)

1.3.7 Three-ball (Regel 30)
Tre spiller matchspill mot hverandre og hver spiller sin egen ball. Hver spiller spiller to adskilte konkurranser.

1.3.8 Københavner
Slagspillkonkurranse mellom tre spillere som deler 6 poeng på hvert hull. Den beste får 4 p., den nest beste 2 p.
og den dårligste 0 p. Er en spiller best alene og to like, blir poengene 4-1-1. Hvis to er best og en dårligst, blir poengene 3-3-0. Er alle like blir poengene 2-2-2.

1.3.9 Best-ball (Regel 30)
En spiller mot den beste ballen til to eller
tre spillere.

1.3.10 Four-ball (Se Regel 30 og 31)
To spillere danner side og spiller hver sin ball. Sidens beste resultat på hvert hull teller.

1.3.11 Four-ball sammenlagt
To spillere danner side. Deres sammenlagte resultat på hullet er sidens resultat.

1.3.12 Four-ball beste og dårligste
("High and low")
Det spilles om to poeng på hvert hull. Sidenes beste ball spiller om ett poeng og sidenes dårligste ball spiller om ett poeng.

1.3.13 Four-ball besteball og sammenlagt
Det spilles om to poeng på hvert hull. Sidenes beste ball spiller om ett poeng og sidenes sammenlagte resultat spiller om ett poeng.

1.3.14 Ransome
To spiller mot to i tre separate seks-hulls konkurranser. På de første seks hullene spilles four-ball, neste seks hullene spilles foursome og på de siste seks regnes partnernes sammenlagte score.

1.3.15 Nassau
Det spilles om tre poeng. Ett poeng for beste første ni hull, ett poeng for beste siste ni hull og ett poeng for beste runde.

1.3.16 Eclectic
Slagspillturnering over to eller flere runder. For hvert hull noteres fortløpende det beste resultatet. Summen av det beste resultatet på hvert enkelt hull gir til slutt konkurransens sluttresultat.

1.3.17 Flaggkonkurranse
Slagspillkonkurranse der et flagg plasseres der spillerens ball ligger når han har brukt sine slag (par + spillehandicap.). Hvis en deltager ikke har brukt alle sine slag til og med det 18. hullet, fortsetter spillet på
andre runden (19. hullet). Den som kommer lengst vinner turneringen. Hvis en spiller med sitt siste slag slår out of bounds eller mister ballen, settes flagget ned på det stedet hvor det siste slaget ble spilt fra.

1.3.18 Snorkonkurranse
Slagkonkurranse hvor spilleren får en snor like lang i meter som hans spillehandicap. Under spillet kan han forbedre ballens beliggenhet ved å flytte den. Snoren klippes av med samme lengde som ballen flyttes. Utover snoren får spilleren inget spillehandicap. Det antall slag spilleren har brukt på runden er sluttresultatet uansett
om han har forbrukt snoren eller ikke.

1.3.19 Slaggolf
Spilles som slagkonkurranse, men hvor antall slag pr. hull er begrenset. Alle spillere får spille maksimalt fire (4) slag mer enn hullets par. Har spilleren ikke hullet ut etter disse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5).

1.3.20 Scramble
Hvert lag består av to, tre eller fire spillere. Samtlige spillere slår hver sin ball fra utslagsstedet. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde og slår sine slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste hull. En utjevnende faktor kan være at hver spiller skal ha tre eller fire tellende "driver". Turneringen bør
spilles uten handicap. Hvert lag bør kombineres slik at sammenlagt handicap blir så lik som mulig. Ved bruk av handicap bør et 2-mannslag få 25 prosent av sammenlagt spillehandicap, et 3-mannslag 15 prosent av sammenlagt spillehandicap og et 4-mannslag 10 prosent av sammenlagt spillehandicap.

1.3.21 ProAm
Lagspill hvor laget vanligvis består av en profesjonell spiller og de øvrige er amatører.

 

Golfregler
Golfens grunnleggende idé er ganske enkel. En ball spilles fra et fast utslagssted til et bestemt hull i bakken på færrest mulige slag. En av de grunnleggende reglene er: "spill ballen som den ligger - og spill banen som den er". Vinner er den spiller som har brukt færrest slag (slagspill) eller leder med flere hull enn det er hull igjen å spille på en fastsatt runde, vanligvis 18 hull (matchspill).

Golfreglene regulerer alt vedrørende spillet på banen, turneringskomitéen og dommerens arbeide. Reglene inneholder også bestemmelser om køller, baller og amatørregler. I tillegg til regelboken finnes det en samling Decisions som gir eksempler på regeltolkninger. I Europa er det R&A Rules Limited i Skottland som håndterer samtlige regler.

Enhver spiller bør i det minste kjenne de vanligste reglene, og man bør alltid ha regelboken med seg i golfbagen slik at man kan slå opp hva man skal gjøre i spesielle situasjoner.

Det aller viktigste er imidlertid at man alltid etterstreber å følge reglene, også når man spiller selskapsspill. I golf er man sin egen dommer og man er selv ansvarlig for at resultatet blir korrekt og i overensstemmelse med reglene.
Husk at reglene er til for å hjelpe…
Du kan lese merom golfregler på NGF sine nettsider.