Sikkerhet og etikette

Banestatus Baneanlegget Baneguide Slopetabeller Scorekort Sikkerhet og etikette Hole in One
Separator

Sikkerhet 

Sikkerhetsbestemmelser på golfbaner i Norge

Det gjelder alles sikkerhet!

- Om banearbeider eller andre personer befinner seg i risikosonen skal klartegn avventes før du slår. Klartegn gis med utstrakt arm.
- Prøvesving aldri i retning banearbeider eller andre personer på banen.
- Spill aldri mot en green uten flagg, eller dersom det er banemannskap/maskin eller spillere på greenen.

Brudd på sikkerhetsbestemmelsene kan medføre umiddelbar bortvisning fra banen og beslagleggelse av golfkortet. Kortet, sammen med en
rapport, vil bli sendt spillerens hjemmeklubb som kan gi ytterligere reaksjoner. Kopi av rapporten sendes NGF.

I henhold til idrettens regelverk har vi følgende sanksjoner/straffereaksjoner:
- Irettesettelse
- Bøtelegging
- Utestengelse

Ved gjentatte eller alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelsene vil utestengelse være det mest naturlige alternativet. Utestengelse, i praksis inndragning av handikapkort/grønt kort, i inntil 3 måneder kan ilegges som en administrativ forføyning av spillerens hjemmeklubb. Utestengelse utover dette må anmeldes og behandles av Norges Golfforbunds domsutvalg.

Rapportskjema
Oppfølging av ulykke eller fare for ulykke, som har ført til eller kunne lede til skade på person.

Klikk her for nedlasting av skjema

Etikette
Generell informasjon om opptreden på banen:
- Unngå prøveslag som slår opp torv på tees og fairways, dette vil redusere slitasjen betraktelig!
- Fjern oppslått torv og pegs fra tees!
- Legg tilbake oppslått torv på fairway!
- Ikke ta med tralle inn i høyrøff!
- Bag/tralle skal plasseres godt utenfor greenområdet og utenfor tees!
- Forbud mot bruk av sko med stålspikes!
- Vis hensyn til banearbeiderne!
- Sist men ikke minst, reparer nedslagsmerker!

Vi minner om følgende:
Bruk greengaffel. Spillere som ikke har/bruker greengaffel kan bli bortvist fra banen. Golfsko med stålspikes tillates ikke på anlegget.
Husk at registrering for spill må skje via Golfbox terminal eller i proshop senest 15 minutter før starttid.
Avbestilling må skje minimum 2 timer før starttid, og kan enten gjøres ved å ringe 72595152 eller avbestille via Golfbox.

11 gode råd for raskere spill...
1) Gå raskt til din egen ball etter at alle har slått. Da får du tid til å forberede slaget.
2) Ta siktemerke på det stedet hvor ballen er forsvunnet. Dette tjener du masser av tid på, hvis du klarer å gå rett på ballen
3) Forbered deg så du er klar til å slå din ball når det er din tur. Ha planlagt slaget og ha kølle, ball og peg klar.
4) Spillet på greenen medfører som regel de største forsinkelsene. Planlegg derfor putten din mens de andre spiller, og ikke overdriv vurdering og sikting. Kanskje noen allerede er klare til å putte først, da lar du dem slå med en gang.
5) Sett fra deg bag'en din på den siden av greenen som er nærmest neste tee.
6) Ta opp ballen din med en gang hvis du ikke lenger har sjanse til poeng på hullet.
7) Den spiller som først har hullet ut bør ta ansvaret for flaggstangen og sette den på plass når alle har puttet ferdig.
8) Notér scoren først ved neste tee. Skal du spille ut først, så slå ut før du noterer scoren.
9) Hold øye med flightene bak og foran! Det aller viktigste er å holde kontakten med de foran.
10) Ta med et par ekstra køller hvis du går langt fra bagen din for å spille en ball. Ha alltid en ekstra ball i lommen i tilfelle du må slå en provisorisk.
11) Reparer nedslagsmerker og rengjør ballen din mens andre putter dersom dette kan gjøres uten at de andre spillerne blir forstyrret.

Vi ønsker deg en hyggelig golfrunde på Byneset Golf!