Medlemskap

Supertilbud for nye medlemmer!

Vi har allerede stor pågang fra nye medlemmer, så bestill gjerne medlemskap nå og spar 1000 kroner! Du vil få faktura til våren, og kan velge engangsbetaling eller ratebetaling!

Supertilbud A for nye medlemmer

Meld deg inn i Byneset Golfklubb nå og spill så mye du vil på begge våre baner i 2023. Tilbudet gjelder kun for nye medlemmer, samt våre greenfeemedlemmer og alle som tok kurs hos oss i 2022.
6 900,-

Supertilbud B for nye medlemmer

Meld deg inn i Byneset Golfklubb nå og spill så mye du vil på 9-hullsbanen Byneset Syd i 2023. Tilbudet gjelder kun for nye medlemmer, samt våre greenfeemedlemmer og alle som tok kurs hos oss i 2022.
4 900,-

Medlemskap med full spillerett

Dette gir fritt spill på hele anlegget (begge baner).
7 900,-

Medlemskap med begrenset spillerett

Dette gir fritt spill på 9-hullsbanen Byneset Syd.
5 900,-

Greenfeemedlemskap

Dette gir deg fullverdig medlemskap, men du må betale greenfee for hver runde. Greenfee: Byneset Syd kr. 300,- / Byneset Nord kr 600,-.
2 000,-

Kampanjepriser nye medlemmer 2023:

Supertilbud A på medlemskap med spillerett på begge baner!
Meld deg inn i Byneset Golfklubb nå, spar kr. 1.000,- og spill så mye du vil på begge våre baner. Betal kun kr. 6.900,-
Tilbudet gjelder kun for nye medlemmer, samt våre greenfeemedlemmer og alle som tok kurs hos oss i 2022.


Supertilbud B på medlemskap med spillerett på Byneset Syd!
Meld deg inn i Byneset Golfklubb nå, spar kr. 1.000,- og spill så mye du vil på 9-hullsbanen Byneset Syd. Betal kun kr. 4.900,-.
Tilbudet gjelder kun for nye medlemmer, samt våre greenfeemedlemmer og alle som tok kurs hos oss i 2022.

Standard medlemspriser 2023:
Medlemskap med full spillerett:
Dette gir fritt spill på hele anlegget (begge baner).
Medlemskontingent: kr. 7.900,-.

Medlemskap med begrenset spillerett:
Dette gir fritt spill på 9-hullsbanen Byneset Syd.
Medlemskontingent: kr. 5.900,-.

Medlemskap uten spillerett (greenfeemedlemskap):
Her betaler man full greenfee hver gang man spiller (gjelder begge baner).
Medlemskontingent: kr. 2.000,-

Juniormedlemskap:
Juniormedlem < 13 år med full spillerett Byneset Syd: kr. 1.500,-
Juniormedlem < 13 år med full spillerett begge baner: kr. 2.500,-
Juniormedlem < 18 år med full spillerett begge baner: kr. 3.000,-
Juniormedlem < 21 år med full spillerett begge baner: kr. 4.000,-

Studentmedlemskap:
Vi har avtale med NTNU, BI, HIST og DMMH og tilbyr studentmedlemskap med full spillerett på begge baner.
Må fremvise gyldig studentbevis!
Medlemskontingent: kr 4.500,-
Medlemskontingent ved innmelding etter 1. august: kr. 3.000,-.

Aksje-exit-ordningen
Under våre kontinuerlige aksjeemisjoner fra 1999 til og med 2007 ble det totalt utstedt 1238 B-aksjer med spillerett på vårt golfanlegg. Aksjonærenes plikt til å betale den årlige serviceavgiften så lenge man eier aksjen er en heftelse som følger aksjen. Det har til tider vært mye diskusjon rundt denne forpliktelsen, men Byneset Golfsenter AS mener denne forpliktelsen står seg god rent juridisk. Av omdømmehensyn har vi allikevel siden 2010 praktisert betydelig fleksibilitet hva gjelder aksept for å ta tilbake aksjer fra spillere som har gode grunner til å ønske seg fritatt fra denne forpliktelsen.
Denne liberale praksisen førte til at vi fra 2010 og frem til 2013 tok tilbake i alt 177 aksjer. Det sa seg selv at denne utviklingen ikke kunne fortsette, da den truet med å undergrave økonomien for golfanlegget. Styret så seg derfor i møte 23. september 2013 nødt til å innskjerpe den liberale praksisen og innføre klare regler for å ta tilbake aksjer i selskapet. Dette er gjort etter anbefaling fra NGF, og etter modell fra flere andre golfanlegg her i landet.

1. Aksje-exit med kompensasjon til Byneset Golfsenter AS:

1.1 Følgende regler gjelder:
- Vi tar tilbake maksimalt 200 aksjer hvert år mot kompensasjon til selskapet.

1.2 Kompensasjon:
- Det betales en kompensasjon til selskapet på kr. 2.500,- ved overdragelse av aksje til selskapet.

2. Aksje-exit uten kompensasjon til Byneset Golfsenter AS:

2.1 Følgende regler gjelder:
- Vi tar tilbake maksimalt 30 aksjer hvert år.
- Vi betaler ingenting for aksjen.
- Det må søkes om aksje-exit innen 31. desember.
- En forutsetning for aksje-exit er at all tidligere gjeld til selskapet er gjort opp.
- Aksje-exit søknader behandles i tråd med prioriteringsrekkefølgen (pkt. 2.2) nedenfor.

2.2 Prioriteringsrekkefølge kategorier:
- Kategori 1: Ved aksjeeiers dødsfall tas aksjen tilbake.
- Kategori 2: Aksjonærer som kan fremvise legeattest på at man ikke lenger kan spille golf.
- Kategori 3: Aksjonærer som har flyttet og kan bekrefte ny adresse lenger enn 15 mil fra baneanlegget.