Aktuelt

Slik booker du på Byneset

Alle som skal spille må booke spilletid i Golfbox.
Det er ikke tillatt å gå ut uten at spilletid er booket.
Dette er nødvendig da vi må ha oversikt over alle som befinner seg på banen til enhver tid. Du er velkommen til å booke spilletid via telefon 725 95152 til proshoppen, men vi ser helst at medlemmene registrerer seg på Golfbox for booking. Dette er enklere, det gir deg en bedre oversikt over ulike muligheter for spill, og det er helt uten kostnad for deg! Hvis du ikke har mottatt brukernavn/passord for Golfbox må du ta kontakt med din hjemmeklubb. For medlemmer på Byneset tar du kontakt med Nina Feragen på 725 95151 eller via nina@bynesetgolf.no

Generelt
• Tidsbestilling gjøres i Golfbox. Kun spillere med gyldig Golfbox-id kan bestille starttid via Golfbox. Hvis du ikke får booket starttid via Golfbox, kan du ta kontakt på telefon på 725 95152 eller bestille via proshop@bynesetgolf.no
• Vi har forhåndsbetaling av greenfee for gjestespillere. Har du spillekort eller introduksjonskort må du kontakte proshop for å booke tid for spill, da Golfbox ikke tar hensyn til dette ved bestilling.
• Vi har ingen handicapgrense for spill på 9-hullsbanen Byneset Syd.
• På 18-hullsbanen Byneset Nord må medlem med handicap over 36 ha med seg minst én spiller med lavere handicap enn 36. På Byneset Nord tillater vi ikke gjestespillere med handicap over 36.
• Alle spillere må registrere seg/bekrefte sin ankomst minimum 10 minutter før starttid. Hvis dette ikke er gjort, vil starttiden kunne bli benyttet av andre spillere. NB! Egne rutiner i forbindelse med Covid-19.
• Spillere som ikke har eller bruker greengaffel vil ikke bli tillatt videre spill på banen.

Medlemmer
• Medlemmer kan booke starttid inntil 7 dager i forveien.
• Medlemmer kan booke gjestespillere når medlem foretar sin egen booking, men må da sørge for forhåndsbetaling av greenfee i Golfbox.

Gjestespillere
• Gjester kan booke starttid inntil 5 dager i forveien.
• Vi har forhåndsbetaling av greenfee. Dette gjøres i Golfbox.
• Det er ingen refusjon av forhåndsbetalt greenfee. Angrerett: I henhold til angrerettlovens §19b, er det ingen angrerett på denne tjenesten. Se eget punkt om dette.
• Det er ikke mulig å endre/bytte starttid etter at opprinnelig bestilt starttid er passert.
• Starttiden kan byttes til en annen person ved å ta kontakt med proshop senest 1 time før opprinnelig starttid.
• Ved eventuelt stengt bane grunnet værforhold og andre forhold, og du får slettet starttiden av oss, utstedes det et spillekort med tilsvarende verdi til en annen starttid. Ring 725 95152 for å benytte dette.

Avbestilling
• Starttider er banens største ressurs. Avbestillingsfrist for medlemmer er 2 timer før starttid. Husk å gjøre dette så tidlig som du vet at du ikke kommer til å benytte starttiden med tanke på andre medlemmer og gjestespillere.

No Show
• No Show (uteblivelse fra starttid) er noe vi ikke ønsker. No Show er et økende problem for alle baner i Norge. Vi følger med antall No Show per spiller/medlem, og forbeholder oss retten til å fakturere gjeldende greenfee ved gjentakelse. Spilleren/medlemmet vil bli varslet/kontaktet før fakturering.

Informasjon om angrerett/angrefrist
Forhåndsbetalte greenfeebilletter refunderes ikke.
Angrerettsloven kapittel 5, § 19 tar for seg begrensninger i angrerettsloven. Punkt b sier at: ”Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom”. https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2000-12-21-105