Aktuelt

Etikette på Byneset Golf…

Golfbanen er til glede for alle: medlemmer, gjester, samarbeidspartnere og greenfeespillere. For å gjøre runden så hyggelig som mulig, så har vi noen anbefalinger og påbud knyttet til golfspill på Byneset Golf.

Antall golfspillere øker, og det blir enda viktigere at vi har noen felles kjøreregler slik at alle får en positiv opplevelse og at vi samtidig opprettholder/øker kvalitet på banen.

Sikkerhet først
• Rop «FORE» så HØYT du kan og med ÉN gang du ser at ditt slag kan være farlig for andre.
• Forsikre deg om at ingen står tett inntil deg når du skal ta din prøvesving eller slå ditt slag.
• Det er forbudt å spille opp til green når flagget er fjernet og arbeid pågår.
• Følg sikkerhetsanvisninger som står nederst på teeskilt.

Tidsbruk
• Velg riktig tee.
• Spill Ready Golf! Du kan spille utenfor rekkefølge når det ikke er til fare for sikkerheten. 
• Husk at letetid er maks 3 minutter! Hjelp hverandre å lete, men slå din egen ball før du hjelper til hvis det er flere som kan lete.
• Forbered eget slag mens andre slår.
• Ikke marker halvmetersputter. «Just tap it in».
• Plasser golftrallen/bagen mot neste hull. Da sparer du tid.
• Slipp gjennom raskere flighter hvis du har ledig hull foran.
• 4-timers runden: På Byneset Nord bør en firerball ikke bruke mer enn maksimalt 4 timer.

Golfbil
• Golfbil skal ikke kjøres på teesteder eller i nærheten av greens! 
• Kjør i god avstand til bunkere.
• Kjør helst i klippet rough når du skal kjøre et stykke før du kommer til egen ball.
• IKKE kjør i rough!

Stell godt med banen – du kan bidra til bedre kvalitet
• Full prøvesving tas utenfor tee. Tee er et begrenset og sårbart gressfelt.
• Plasser bag og traller utenfor tee.
• Det er ferdselsforbud mellom bunker og green med tralle og golfbil. Disse områdene er smale og vil fort bli skadet. Gå gjerne rundt selv om har bærebag. Og hold gjerne litt avstand til bunkere.
• Tenk generelt gjennom hvordan du går rundt green for å spare områdene for slitasje.
• Oppslått torv på fairway skal legges tilbake og trykkes godt ned i underlaget.

• Reparer nedslagsmerker og gjør det korrekt. En stolt golfer reparerer også andres merker.

• Rak bunkeren etter deg og legg alltid raken i bunkeren med hodet i spilleretningen.

Hund på banen
Det er tillatt å ha med hund i bånd under spill.

Følger du disse enkle reglene vil vi alle få en hyggelig opplevelse på Byneset Golf!
Med ønske om flotte golfrunder på Byneset.

Banekomitéen