Aktuelt

Endringer i administrasjonen

Terje Skogseth var ansatt som ny daglig leder i Byneset Golfsenter AS med tiltredelse 1. april. Styret valgte imidlertid i mars å revurdere ansettelsen. Styret informerte Skogseth om at man hadde besluttet å kansellere arbeidsavtalen. Skogseth aksepterte dette og signerte en sluttavtale.
Terje G. Aasen tar rollen som arbeidende styreformann med overordnet ansvar for økonomistyring, personell og sponsorer/samarbeidspartnere. Øvrige arbeidsoppgaver er fordelt på andre ansatte inntil vi får en mer langsiktig løsning.