Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Lokale regler

Lokale regler  - Byneset North
Disse gjelder for Byneset North med effekt fra 01.01.2019
Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Byneset North. For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Byneset GKs konkurransebestemmelser.

Definere banens grenser (A-1)
a) Hvite staker, gjerder eller hvite spraylinjer definerer banens grenser.
b) Utenfor banen er definert av linjen mellom punktene på bane-siden av de hvite stakene og gjerdene, og disse stakene/gjerdene er utenfor banen.
c) Utenfor banen på venstre side av hull 3 er definert av et strømførende gjerde.

Straffeområder (Regel 17) (B-1)
a) Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Fritak fra elektrisk grensegjerde (E-7)
Hvis en spillers ball ligger på banen og innenfor to køllelengder fra det elektriske grensegjerdet på hull 3, kan han eller hun uten straff ta fritak etter regel 16.1, ved å bruke punktet som er fra gjerdet og lik avstand fra hullet som referansepunkt.

Ball forandrer retning av luftledning (E-11)
Forslag lokal regel E-11 gjelder for en ball som treffer luftledning på hull 3. Slaget må annulleres og spilles på nytt.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)
- Grunn under reparasjon (GUR)
a) Alle områder merket med blå staker/blå staker med hvit topp og/eller hvite linjer.
b) Områder i bunkere hvor sand er fjernet på grunn av rennende vann som har medført dype furer.
c) Steinfylte dreneringsgrøfter.
d) Skjøter mellom skåret torv i generelt område og på puttinggreen.

Anmerkning: Det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene b-d

 - Uflyttbare hindringer
a) 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
b) Anvisningsskilt

Informasjon:
Alle avstandsangivelser er til senter av puttinggreen.

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.

 

Lokale regler  - Byneset South
Disse gjelder for Byneset South med effekt fra 01.01.2019

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Byneset GK - Syd. For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Byneset GKs konkurransebestemmelser. lokale regler er oppslått på informasjonstavlen i klubbhuset og er på vår hjemmeside.

Definere banens grenser (A-1)
a) Hvite staker, gjerder eller hvite streker definerer banens grenser.
b) Utenfor banen er definert av linjen mellom punktene på bane-siden av de hvite stakene og gjerdene, og disse stakene/gjerdene er utenfor banen.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)
Under spill av hull 9/18 er hull 1/10, hvor grensen er definert med fairway på hull 1, utenfor banen.

Ball forandrer retning av luftledning (E-11)
Lokal regel E-11 gjelder for en ball som treffer luftledning på hull 2/3 og 11/12.
Slaget må annulleres og spilles på nytt.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)
- Grunn under reparasjon (GUR)
a) Alle områder merket med blå staker/blå staker med hvit topp og/eller hvite linjer.
b) Områder i bunkere hvor sand er fjernet p.g.a. rennende vann som har medført dype furer.
c) Steinfylte dreneringsgrøfter.
d) Skjøter mellom skåret torv i generelt område og på puttinggreen.

Anmerkning: Det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene b-d.

- Uflyttbare hindringer
a) 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
b) Anvisningsskilt

Informasjon:
Alle avstandsangivelser er til senter av puttinggreen.

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.