Aktuelt

Volvo Tour Trøndelag avlyst!

Kjære golfvenner,
Vi har valgt å avlyse den planlagte turneringen på Byneset fredag 14.august og utsette dette til senere.
Selv om vi anser golfbanen som en relativt smitterisikofri arena, så er det for oss en viktig faktor at turneringen har en sosial dimensjon, noe som nå ikke er mulig å gjennomføre.
Det er også slik at utviklingen i Norge nå dessverre synes å ta en annen vei enn man hadde håpet på. Vi ser til stadig nye eksempler på at smitteutviklingen i samfunnet, går i feil retning.
Vi finner at det vil være en uheldig signaleffekt ovenfor våre kunder og ansatte å arrangere en turnering nå.
Vi ber om forståelse for dette. Vi ønsker alle en fortsatt god golfsesong.

Med vennlig hilsen golf-teamet i Nardo Bil

PS: Innbetalt startkontingent er for de aller fleste påmeldte annullert i betalingsløsningen. Noen få vil få refundert beløpet via kortselskapet.