Aktuelt

Vinterstenging av Nord...

Vi har behov for å gjøre en del presserende vedlikeholdsoppgaver, blant annet hullpipelufting på greener, samt forberedelser til vinteren på Byneset Nord. Vi må derfor stenge de nyeste 9 hullene på Nord fra og med torsdag denne uken. Vi holder de siste 9 hullene åpne til og med helgen, men fra mandag 14. oktober er hele Byneset Nord stengt for sesongen. Vi vil holde Byneset Syd åpen så lenge det er forsvarlig.
Fra torsdag skal Byneset Nord spilles slik: 1-2-3-12-14-15-16-17-18.
Husk at banen er svært sårbar nå om høsten, og vær ekstra flinke til å rette opp nedslagsmerker og legge på plass torv. De vedlikeholdsarbeider vi gjør nå senhøstes vil bidra til en bedre bane når vi åpner igjen i april.