Aktuelt

Torsdagsgolfen trenger faddere

Golfsesongen er godt i gang på Byneset, og forholdene er for tiden veldig bra. Klubben har de siste årene opplevd en stor medlemsvekst, og det ser ut til å fortsette også i år. Det betyr at det allerede er mange ferske golfspillere ute på banene våre, og at det kommer mange flere etter hvert.
Som en del av det å ta vare på alle våre nye medlemmer på en best mulig måte, arrangerer vi Torsdagsgolfen. Dette er en aktivitet der golfspillere med mer enn 36 i hcp, får muligheten til å gå 9 hull sammen med en fadder på Byneset Syd. Torsdagsgolfen arrangeres f.o.m. 1/6 og de tre påfølgende torsdagene i juni, samt tre torsdager i august og tre i september.
For å få gjennomført dette, behøver vi hjelp av dere spillere som har fått litt erfaring, og som føler at dere kan bidra til å få våre nye medlemmer til å føle seg både velkomne i klubben, og trygge ute på banen. Vi ser for oss at vi har behov for 3-5 faddere hver torsdag, Derfor hadde det vært fint å ha en gruppe på ca. 15 faddere som kan ta denne oppgaven på rundgang.
Har du tid og lyst til å være med i vår fadderordning, ta kontakt med enten Nina i sekretariatet eller undertegnede.
Nina: nina@bynesetgolf.no / mobil: 920 92 445
Hans Petter: hskjarvo@gmail.com / mobil: 992 35 259
Med ønske om en flott golfsesong!

Hans Petter Skjærvold
Ansvarlig for Torsdagsgolfen