Aktuelt

Ta vare på nybegynnerne!

Vi opplever nå en liten golf-boom på Byneset med mange nye medlemmer og nybegynnere.
Vi er helt avhengige av å få flere til å spille golf om vi skal klare å opprettholde kvaliteten på anlegget.
Vi henstiller derfor til alle å vise tålmodighet ovenfor nybegynnerne som stort sett spiller på Byneset Syd.
Som del av nybegynnerkursene er det satt av tider på Byneset Syd reservert for kursdeltagerne. Dette vil vises i Golfbox.
Så ta vare på våre nye golfere, og bidra til at disse skal føle seg velkommen på vårt flotte anlegg!
Husk at vi alle har vært nybegynnere og slitt med å komme skikkelig i gang med å skjønne spillet, reglene og etiketten.