Aktuelt

Styret og komiteer på plass i klubben

Alle styre- og komitmedlemmer for Byneset Golfklubb er kommet på plass og alle har sine oppgaver og ansvarsområder klare. Det lover for en god og aktiv sesong 2022...

KLIKK HER for å lese mer om Byneset Golfklubb...

Styret i Byneset Golfklubb 2022:

• Leder:
Steinar Dahl, tlf. 901 67 252, e-post:  steinar-dahl@hotmail.com
>> Klubbens leder, ansvarlig for sportslig utvalg og kontakt mot sekretær (Nina Feragen) og klubbens komiteer.
• Nestleder:
Kari Lian, tlf. 900 27 012, e-post: karilian63@gmail.com
>> Ansvarlig for Golf Grønn Glede (GGG) og frivillige.
• Styremedlem:
Kjell-Øyvind Nygård, tlf. 905 95 653, e-post: kjny2@online.no
>> Ansvarlig for "Torsdagsgolfen" - spill for nybegynnere.
• Styremedlem:
Gøril Linge Five, e-post: gofi@online.no
>> Ansvarlig for barnegolf, styrereferat og frivillige.
• Styremedlem:
Roy Nesset, tlf. 991 64 200, e-post: roy.nesset@danskebank.no
>> Leder for turneringskomiteen.
• Varamedlem:
Kjetil Gårdsvold Lund, tlf. 900 99 617, e-post: kjetilglund@gmail.com
>> Dommeransvarlig BYGK og støttefunksjon for de andre i styret.
 
Revisorer:
1: Torgeir Fossli 
2: Harald Kierulf 

Kontrollkomite:
Einar Olsvik (leder)
Torgeir Fossli
Knut Pedersen

Valgkomite:
Jostein Five (leder)
Bjørn Tore Domaas 
Ove J Berg
Nina Feragen (vara)

Banekomité:
Reidar Stølan (leder)

Sportslig utvalg:
Steinar Dahl (leder)
Lars Martin Berg
Reidar Stølan

Dommerutvalg:
Kjetil Gårdsvold Lund (leder)

Damegruppa:
Sissel Myrvoll

Seniorgruppa:
Olav Meland (leder)

Elitegruppa:
Lars Martin Berg

Norsk Seniorgolf:
Einar Olsvik (leder)