Aktuelt

Lokale regler Byneset Syd – oppdatert 07.05.2020

Byneset Syd er åpen – her er de lokale reglene som gjelder i starten – oppdatert 07.05.2020

Fredag 1. mai åpner Byneset Syd. Banekomiteen har innført noen nye lokale regler i forbindelse med åpning, og som varer så lenge som det er nødvendig. Vi ønsker alle lykke til, og håper alle tar godt vare på banen. Vi minner også om korona-reglene som er viktig at alle følger. Vi er heldige som kan spille golf i disse tider, men det kan vi gjøre bare så lenge vi følger de oppsatte regler. Hvis det blir endring i de lokale reglene, vil det bli publisert en nyhetssak på websidene og facebook.

Først en liten opplysning om et nytt nett på venstre side av hull 2, mot huset. Utenfor banen (out of bounds) er på baksiden av nettet. Hvis ballen ligger inntil nettet på innsiden (mot banen), har spilleren fritak for slagstilling og planlagt sving.
Lokale regler som gjelder fra 01.05.2020 i tillegg til lokale regler som allerede finnes for Byneset Syd:

E-3 Ballplassering
Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:
• Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
• Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: en køllelengde fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
• Begrensninger for plassering av fritaksområde:
> Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
> Må være i det generelle området.
Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

E-8.1 Spilleforbudområde i unormalt baneforhold
Området definert av korte pinner på greens (foreløpig også med hyssing), er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Det samme gjelder mellom områder merket med hvite «dotter». Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker
Når en spillers ball ligger i en bunker, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:
• Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
• Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
• Begrensninger for plassering av fritaksområde:
> Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
> Må være i bunkeren.
Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

F-7 Skåret torv
Hvis en spillers ball ligger i eller berører skjøter av skåret torv, eller skjøter påvirker spillerens område
for planlagt sving:
a. Ball i generelt område: Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b.
b. Ball på puttinggreen: Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1d.
Men det er ikke påvirkning hvis skjøten bare påvirker spillerens slagstilling.
Alle skjøter innenfor området med skåret torv anses som den samme skjøten ved fritak. Dette betyr
at hvis en spiller har påvirkning fra noen skjøt etter dropp av ballen, må spilleren fortsette som
påkrevd av regel 14.3c(2), selv om ballen fortsatt er innenfor én køllelengde fra referansepunktet.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

LAST NED LOKALE REGLER HER...

Med vennlig hilsen
Banekomiteen Byneset Golfsenter AS