Aktuelt

Korrigert likningsverdi på aksjer…

Eiere av aksjer i Byneset Golfsenter AS har fått melding fra Skatteetaten om endring av likningsverdien på aksjen.
Fra vår regnskapsfører fikk vi i vår oppgitt likningsverdi på aksje til kr. 1.250,73, hvilket vi la ut på våre nettsider.
Denne skulle da føres opp i selvangivelsen for de som eier aksje(r).
På det tidspunkt skattemeldingen kom med aksjeoppgave (RF1088F) var ligningsverdi ukjent for Skatteetaten, derfor står det oppført 0 som verdi på aksjen i oppgaven. Dette forutsettes da korrigert av aksjeeier.
I ettertid har Skatteetaten, på grunnlag av våre innsendte regnskaper, endret likningsverdi ned til kr. 1.239,24.
Dette betyr jo ingenting rent skattemessig, siden forskjellen mellom de oppgitte likningsverdiene er kr. 11,49, men i fall du ikke har ført opp likningsverdi (annet enn 0) bør du korrigere selvangivelsen og føre opp kr. 1.239,-. Dersom du har ført opp kr. 1.250,73 synes vi ikke det skulle være nødvendig å gå inn å rette opp.

Vi beklager bryderiet.

Mvh
Byneset Golfsenter AS