Aktuelt

Innkalling til årsmøte i Byneset Golfklubb 18.03.2021.

Av hensyn til gjeldende smittevernregler må også årets årsmøte gjennomføres digitalt via Teams.
Påmelding til møtet finner du under turneringer i Golfbox.
Logg dere inn på Golfbox og meld dere på eller følg linken her:
https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2754727

Årsmøtedokumenter og agenda vil bli publisert i henhold til klubbens regler.
Eventuelle forslag til saker må være styret i hende seinest innen 11.03.2021
og kan sendes til steinar-dahl@hotmail.com

Vennlig hilsen
Styreleder
Steinar Dahl
Mobil : +4790167252