Aktuelt

Hei alle medlemmer!

Da er golfsesongen godt i gang og jeg regner med at jeg har alle med meg når jeg retter en stor takk til banemannskapet som har gjort en formidabel jobb med banene våre. Stor takk også til proshop og kafeen vår. Husk nå å vise hensyn så de kan fortsette sitt gode arbeid fremover.
Korona har dessverre ikke forlatt oss helt ennå, og for at vi skal kunne holde åpent og slippe smitte må vi vise hensyn og respekt ift. gjeldene regler. Jeg er klar over at mange er lei hele situasjonen, men konsekvensen er så mye verre dersom vi ikke følger opp.
• Bruk munnbind innendørs på klubbhuset.
• Vask og sprit hendene ofte.
• Hold avstand.
• Unngå store grupperinger.
• Har du symptomer, så hold deg hjemme.

Det er noen andre vi må vise hensyn og respekt overfor også og det er våre nye medlemmer som i disse dager gjennomfører VTG-kursene og snart skal ferdes på banen. Jeg henstiller til alle om å være tålmodige og veiledende når vi treffer på nybegynnere. Dette gjelder hele baneanlegget, men spesielt på treningsanlegget og på Syd.
Gjestespillere er også noe vi skal vise ekstra hensyn til. Mange av disse har ikke vært på Byneset før og da må vi vise den gode trønderske gjestfriheten når de dukker opp.
Det er stort trykk på banen for tiden og mange vil ut å spille. Derfor henstiller jeg alle til å møte opp på til start minimum 10 minutter før utslag, oppretthold utslagstiden din, slå en provisorisk ball om man er usikker på om man finner ballen, plukk opp ballen dersom man helt klart har gått over antall tildelte slag, slipp gjennom grupper som spiller hurtigere og ikke minst spill "ready-golf". 

Styret for golfklubben har følgende fokuspunkter for denne sesongen:
• Turneringer.
• Ny Samarbeidsavtale.
• VTG og torsdagsgolf.
• Golf Grønn Glede. Mer info vil komme.
• Barnegolf. Mer info vil komme.
• Medlemspleie.
>> Her tenker vi å få gjennomført en spørreundersøkelse blant våre medlemmer for å høre hva dere tenker på, og ikke minst om det er noen saker dere ønsker vi skal ta for oss i styret.
• Treninger. Oppsett kommer. 

Utover dette vil jeg bare ønske dere en god sesong og lykke til med HCP-reguleringene!

Mvh
Styreleder 
Steinar Dahl
Byneset Golfklubb