Aktuelt

«Golf – Grønn Glede» på Byneset

Byneset Golfklubb ble i sesongen 2021 en Golf-Grønn Glede (GGG) klubb.
Golf – Grønn Glede er et tilrettelagt golftilbud hvor formålet er å gi deltagerne mulighet til å bli kjent med golfens verden etter egne forutsetninger, og hvor det sosiale aspektet er en viktig faktor. Vi er dermed en av ca. 40 golfklubber i Norge som har etablert dette tilbudet, som ble opprettet av Norges Golfforbund for en del år tilbake. Gjennom GGG settes fokus på golfens helsebringende effekt, både fysisk og psykisk. Moro og mestringsfølelse kommer av seg selv som en ekstrabonus!
2021 har vært en pilotsesong med GGG på Byneset, og tilbud om deltakelse gikk til en av Kirkens Bymisjons tiltak som jobber med unge voksne. Dette er et endringsrettet oppfølgingstiltak som har som mål å hjelpe og støtte deltakerne inn i arbeidsliv eller skole, og både sosial og fysisk aktivitet er en viktig del av denne prosessen. Deltakerne har blitt tett fulgt opp gjennom hele sesongen fra klubbens side, av GGG-ansvarlig Kari Lian og pro Lars Martin Berg, med ukentlige treninger, spill og hyggestunder. Deltakerne har med iver og innsats jobbet seg gjennom «Veien til golf», og har spilt flere runder på syd helt fram til oktober. Og utrolig nok alltid i finvær!
Med tanke på at ingen av deltakerne hadde tatt i en golfkølle tidligere, er både innsatsen underveis og nivået ved slutten av sesongen imponerende! Det har forøvrig gått med mengder av Fredriks vafler og kanelboller underveis også.
Erfaringene med etablering av GGG har vært en svært positiv opplevelse sett fra klubbens side, og tilbakemeldingene fra deltakerne tyder på at de også syns det samme. Vi valgte å prøve ut GGG i 2021 ut fra et ønske om at så mange som mulig skal få glede av denne fantastiske sporten som har så positiv effekt på helse og livskvalitet, samt et ønske om at golfsporten og Byneset Golf skal være en inkluderende arena for alle. Basert på disse erfaringene har vi derfor besluttet å både videreføre og videreutvikle tilbudet neste sesong.
En avgjørende faktor for å få til dette er imidlertid tilgang på ressurser, dvs. medlemmer som kan tenke seg å bidra som frivillige i programmet. Dette vil vi komme tilbake til når sesongen 2022 nærmer seg, og vi håper det er mange medlemmer som syns det er viktig og riktig at vi som klubb har et slikt tilbud og som ønsker å bidra.

I arbeidet med GGG har vi mot slutten av sesongen også inngått samarbeid med foreningen Et slag av gangen (ESAG), som jobber med samme formål og som også samarbeider med flere andre GGG-klubber. Styreleder Marianne Smith Magelie var på besøk hos oss i september, og vi konkluderte raskt med at vi sammen kan få til mye mer enn hver for oss, og ESAG kommer til å bli en verdifull partner og drivkraft for oss i dette arbeidet. Les mer om ESAG her: https://www.etslagavgangen.no/
Hvis du ønsker mer info om GGG kan du finne dette på forbundets nettsider: https://www.golfforbundet.no/ngf-nytt/lyst-til-a-bli-en-golf-gronn-glede-klubb

Nå står vintertrening for døren, og grønn glede byttes ut med innendørs glede fram til våren