Aktuelt

Frivillighetens år

2022 er frivillighetens år! Dette skal vi gjøre vårt beste for å følge opp, og da trenger vi din hjelp. Vi startet i fjor arbeidet med å rekruttere frivillige til ulike oppgaver, og dette skal vi legge enda mer vekt på i år.
Byneset Golf har store ambisjoner for 2022 både når det gjelder aktiviteter, miljø, bane og anlegg. Med store ambisjoner følger også et stort behov for ressurser, og i vårt tilfelle betyr det at vi trenger frivillige ildsjeler som kan tenke seg å benytte litt av sin tid til beste for fellesskapet. Vi skal blant annet ha aktiviteter for barn, videreføring av Golfglede, oppfølging av nye medlemmer, turneringer og mye mer.
Medlemsundersøkelsen viste at mange gjerne kan tenke seg å bidra med frivillig arbeid, noe vi setter veldig stor pris på og skal følge opp fremover.
Har du lyst til å bidra slik at flere kan få oppleve gleden ved golf, og være med å utvikle et godt sosialt miljø i klubben vår? Vi vil i slutten av april invitere til et møte med tema frivillighet, mer info om dette kommer om ikke så lenge.