Aktuelt

Ekstraordinært årsmøte i Byneset Golfklubb

Ekstraordinært årsmøte i Byneset Golfklubb 2021 holdes onsdag 28.04.2021 kl. 18:00.
Dette møtet vil bli gjennomført digitalt for å ivareta de gjeldende smittevernsreglene.
Med referanse til årsmøteprotokollen så gjensto det en sak som måtte behandles ved et ekstraordinært årsmøte.
Saken omhandler en tilleggsavtale som ble inngått av styret i 2020 med effekt for budsjettet 2021.

Golfklubbens styreleder vil foreta en lett gjennomgang av saken ved det ekstraordinære møtet før de påmeldte medlemmene vil foreta en avstemning for og imot avtale og dermed budsjettet for 2021.
Påmelding til møtet skjer i Golfbox. Link til pålogging til møtet sendes via mail samme dag som møtet finner sted. Om du ønsker å delta på årsmøtet, er det derfor viktig at du har en mailadresse registrert i Golfbox. Påmeldingsfrist til møtet er satt til mandag 26.04.2021 kl.18:00

Årsmøtedokumenter:

1. Saksliste

2. Protokoll årsmøte BYGK 2021 signert

3. Budsjett 2021 BYGK

4. Vedlegg 1; samarbeidsavtale A endring

5. Vedlegg 2; Samarbeidsavtale B endring

6. Vedlegg 3; Gammel leiekontrakt Byneset Golfhus

7. Vedlegg 4; Oppsigelse avtaler A-B 19.09.17

8. Vedlegg 5; Tilleggsavtale mot eksisterende samarbeidsavtale 2021

9. Vedlegg 6; Ny leiekontrakt Byneset Golfhus 2021