Aktuelt

Ekstraordinært medlemsmøte

Styret ved Byneset Golfklubb inviterer til ekstraordinært medlemsmøte
torsdag 30.09.2021, kl. 18:00.

Møtet denne gangen vil bli gjennomført i klubbens lokaler på Byneset med fysisk oppmøte.
Påmelding skjer via Golfbox sin turneringsmodul som nå er åpen for påmelding.
Påmeldingsfrist er satt til 28.09.2021 kl. 20:00 

Agenda for møtet er :
• Godkjenning av fremlagt ny samarbeidsavtale mellom Byneset Golfsenter og Byneset Golfklubb
• Fastsettelse av medlemskontingent for 2022.

SAKSDOKUMENTER:
>>> Saksliste ekstraordinært medlemsmøte BYGK 30.09.21
>>> Gammel samarbeidsavtale A
>>> Gammel samarbeidsavtale B
>>> Ny samarbeidsavtale
>>> Fastsettelse av medlemskontingent 2022