Aktuelt

Barn og golf

Det er en stor økning i golfspillere på Byneset og styret ønsker å legge til rette for de yngste også skal få muligheten til å utvikle glede og lyst til å spille golf.
Det er utviklet et kursopplegg fra Norges Golfforbund som gir føringer for hvordan dette kan gjennomføres. Lars Martin ( vår pro) vil også bidra med veiledning til gjennomføring.
For få til dette trenger vi noen voksen som kan tenke seg å gjennomføre dette på Byneset. Det er helt sikkert noen av våre medlemmer som har lyst til å være med og bidra til å gi barn mellom 6-12 år gode golf opplevelser.
Vi ønsker å samle dere som kan tenke dere bidra til et møte tirsdag 29.06 kl 18.15 i 2.etg på klubbhuset. Meld gjerne din interesse i forkant til Gøril Linge Five, tlf: 954 44 809

Hilsen styret i Byneset golf