Aktuelt

Banestatus per 14. juni…

Banestatus per 14. juni…
Det arbeides hardt med å øke kvalitetene på greens, spesielt på Byneset Nord. Våre banearbeidere jobber fortsatt iherdig og mye med å få dette til. Regnet de siste dagene har allerede hatt positiv innvirkning på vekst, og vi håper den positive trenden fortsetter. Det har vært en lang tørkeperiode på Byneset, og vanningsanlegget har gått kontinuerlig innenfor de mulighetene som er. Det blåser ofte på Byneset, og det gir oss en ekstra utfordring i forhold til å tilføre nok vann til greens. Derfor er det regnet som nå har vært ekstra kjærkomment. 
I forrige uke ble greens på nytt resådd og gjødslet til det regnet som var ventet. Forrige resåing hadde delvis effekt, men ikke nok på grunn av tørkeperioden. Denne uken fortsetter med hånddressing av svake områder, lufting av greener og en ny runde med dressing mot slutten av uken. Vi håper tiltakene gir effekt, og at vi om kort tid og for resten av sesongen kan presentere greens av god kvalitet. Vi vil fortsatt ha noen utfordringer på enkelte greener, spesielt hull 14 på Nord. Denne vil nok ta litt lenger tid før den er av god nok kvalitet. 
Det er også gjort/blir gjort andre tiltak: 
- Bunkersant etterfylles der hvor behov, og rakes ned fra kantene etter at bunkertraktor har kjørt. 
- Svake områder på fairway 2, 14 og 17 vil bli prioritert når arbeidet på greens er gjort. 
- Nye merkestaker for 200m, 150m og 100m skal settes ut.
I år som i fjor har vi gjort noen erfaringer knyttet til hva som bør gjøres av vinterforberedelser til neste sesong, og vi må mest sannsynlig gjøre ytterligere dreningstiltak for å hindre vinterskader på greens. Vi vil se på dette utover høsten. Det er bevegelse i grunnen fra år til år, slik at det kreves hele tiden endringer knyttet til hva som er lurt å gjøre. Vi vil også reså flere ganger i løpet av året, og før vi stenger banene for å ha en «frøbank» i jorden før oppstart av neste sesong.

Med vennlig hilsen fra Banekomitéen Byneset Golf