Aktuelt

Banedriften er omorganisert

Styret i Byneset Golfsenter AS vedtok i fjor høst å omorganisere banedriften, for å få enda bedre utnyttelse av ressursene. Vi har opprettet en styringsgruppe for banedriften, bestående av banesjef Atle Haug, HGK Ole Albert Kjøsnes og banekonsulent Olav Noteng. Denne gruppen vil i fellesskap planlegge vedlikeholdet, samt å drifte banen.

Baneanlegget nærmer seg nå 20 år, og en golfbane med Bynesets kvaliteter trenger både kortsiktig, kontinuerlig vedlikehold samt et godt planlagt langsiktig vedlikehold.

Målet er nå å igangsette et langsiktig større vedlikeholdsprogram på banen. Det krever ressurser, både mannskap og penger. Hovedmålet er bedre ressursutnyttelse, for å komme i kapp med nødvendig tyngre vedlikehold et slikt golfanlegg både krever og fortjener.

Derfor vil dere som brukere av anlegget kunne oppleve en større grad av maskinelt vedlikehold, men forhåpentligvis uten at det skal forstyrre spillet vesentlig. Vi har en klar ambisjon om at dette vil bedre spillkvaliteten betydelig utover sesongen.

I korte trekk betyr det maskinell bearbeiding av tees og fairways, samt manuell utbedring av greens. Som mange kan observere finnes det en del setninger og ujevnheter, noe som naturlig kommer med årene. Dette skal utbedres. Resåing av alle spilleflater prioriteres også. Slike oppgaver er tidkrevende og væravhengig, og aktiviteten vil derfor variere noe.

Noen greens har setninger eller det vi kaller «svakker». Disse vil manuelt fylles med egnet masse. Det betyr at vi tidvis kan oppleve at noen greenområder blir merket og satt ut av spill. Dette vil forekomme spesielt tidlig i sesongen. Dette arbeidet har to hensikter, jevnere og bedre spilleflate, men like viktig at vann ikke blir stående og fryse til is, vinterstid.

Styringsgruppen vil sammen med banekomitéen, ta en endelig avgjørelse på røff-linjene. Det betyr at nedklipping av høyrøff opphører i det omfang vi har sett de siste årene. Deler av indre områder som overhodet ikke er i spill, vil bli vurdert benyttet til tradisjonell jordbruksdrift. De gjenstående delene av høyrøff som er i spill, vil jevnlig bli sprøytet for ugress med lovlige midler. På Syd vil vi stedvis gjenopprette noe høyrøff, for å spare arbeidstimer som vi heller prioriterer på annet banevedlikehold.

Vi vil forsøke å jevnlig oppdatere via våre informasjonskanaler om aktiviteten.

Banemannskapene ser frem til en fin sesong!

   

   Byneset, 8. april 2019
   Styringsgruppe banedrift