Aktuelt

Årsmøte i Byneset Golfklubb

Hei.
Styret i klubben har som følge av coronavirus-situasjonen bestemt å utsette årets årsmøte.
Klubben vi fortløpene vurdere når det er forsvarlig og gjennomføre klubbens årsmøte og vi vil komme tilbake med ny dato for årsmøte.
Sittende styre sitter inntil et nytt årsmøte med valg er avholdt.

Mvh Styret.

 

Innkalling til årsmøte 2020
i Byneset Golfklubb

Sted: Klubbhuset på Byneset Golfsenter.
Tid:   Torsdag 26.mars kl. 18:00.

Saksliste Årsmøtet 2020.
Ref. klubbens vedtekter § 12
Årsmøtets oppgaver.
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens årsmelding for 2019, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle årsregnskapet for 2019. 
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent for året 2021.
8. Vedta budsjett for 2020.
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
10.Valg:
 1 Leder - 2 år
 1 Nestleder – 1 år
 2 Styremedlemmer – 2 år
 1 Styremedlem - 1 år
 1 Varamedlem – 1 år
 1 Revisor – 2 år
    Valgkomité
 
Frist for å sende inn forslag som skal behandles på årsmøtet er 17. mars 2020 kl 24.00.
Dette gjelder både forslag til endring av vedtektene og andre forslag. Forslag som ikke er kommet til styret innen fristen vil ikke bli behandlet. Endelig dagsorden og forslag med innstillinger sendes ut senest 7 dager før årsmøtet.

Forslagene sendes inn til klubbens leder Einar Olsvik (einar.olsvik@Industrienergi.no ) med kopi til klubbens nestleder Stig Roar Schjølberg ( schjoelb@online.no )

Vel møtt!
Styret i Byneset Golfklubb