Aktuelt

Årsmøte i Byneset Golfklubb 18.03.2021.

Av hensyn til gjeldende smittevernregler må også årets årsmøte gjennomføres digitalt via Teams.
Påmelding til møtet finner du under turneringer i Golfbox.
Logg dere inn på Golfbox og meld dere på eller følg linken her:
https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2754727
Eventuelle forslag til saker må være styret i hende seinest innen 11.03.2021
og kan sendes til steinar-dahl@hotmail.com

Årsmøtedokumenter:

1. Saksliste

2. Damegruppas årsrapport

3. Seniorgruppas årsrapport

4. NGS BYGK årsrapport

5. Turneringskomiteens årsrapport

6. Sportslig avdeling årsrapport

7. Styrets årsrapport

8. BYGK årsregnskap 2020

9. Revisjonsgruppas rapport

10. BYGK budsjett 2021

11. Valgkomiteens innstilling

12. Styrets innstilling til valgkomité

 

Vennlig hilsen
Styreleder
Steinar Dahl
steinar-dahl@hotmail.com
Mobil : +4790167252