Aktuelt

Årsmøte Byneset Golfklubb

Velkommen til årsmøte for Byneset Golfklubb
tirsdag 29.03 kl. 1800 - 20.00.
Sted: Byneset Golf klubbhus.

Påmelding til årsmøte er tilgjengelig i Golfbox.
Siste frist for påmelding er 27.03 kl. 24.00.

Siste frist for innkommende forslag er satt til 23.03.2022 kl.24:00.
Innkommende forslag sendes til steinar-dahl@hotmail.com

Saksdokumenter:

1) Saksliste

2) Årsrapporter:

 - Rapport fra styret 
 - Barn & Golf
 - Damegruppa Tigressene
 - Byneset Senior
 - Senior elitegruppe NSG
 - Sportsavdeling
 - Turneringskomité
 - VTG
 - Golf Grønn Glede

3) Årsregnskap v2
4) Budsjett
5) Revisors rapport
6) Valgkomiteens innstilling
7) Styrets innstilling til valgkomitéen

 

Styrets leder
Steinar Dahl