Aktuelt

Agne Strøm er ny Head Greenkeeper på Byneset!

Etter ett og et halvt års jakt på ny Head Greenkeeper har vi endelig lykkes i å få fatt på en meget høyt kvalifisert Head Greenkeeper. I denne perioden har vi hatt flere godt kvalifiserte internasjonale søkere, men coronasituasjonen og innreiserestriksjoner har vanskeliggjort slik ansettelse. Vi er derfor svært tilfredse med å meddele at vi nå har engasjert Agne Strøm som ny Head Greenkeeper på Byneset Golf.
Agne Strøm er 56 år gammel, og har de siste 11 årene hatt ansvaret for banedrift og oppbygging av Gamle Fredrikstad Golfklubb. Tidligere har han også jobbet ved Borregaard GK og Onsøy GK. Agne er godt kjent i miljøet og høyt respektert. Han er også engasjert som daglig leder i NGA (Norwegian Greenkeepers Association), og har vært styreleder i den organisasjonen fra 2015-2019. Agne er også en svært habil golfspiller og har 11,8 i hcp.
Agne har imidlertid forpliktelser i forhold til sitt engasjement for Gamle Fredrikstad Golfklubb, og må fullføre dette før han kan starte for fullt hos oss ca. 10. august neste år. Derfor er han engasjert på konsulentbasis frem til da, og vil ta over ledelsen av vår «grønne avdeling» fra og med 15. september i høst. Han vil være til stede tidvis etter behov utover høsten og vinteren, og vil komme månedlig på besøk fra våren 2022 for å følge opp og planlegge banevedlikeholdet gjennom sesongen.