BYNESET GOLFKLUBB
Info fra klubbstyret
Styre og komitéer
Juniorgruppa
Seniorgruppa
Damegruppa
Elitegruppa
Klubbens lover
Historikk
Golfturer
Linker
Vennskapsklubb
Grasrotandelen
Årsrapporter
BILDEGALLERI
 
 

BOOKING/GJESTESPILL

Booking, greenfee, lokale regler og praktiske opplysninger om beliggenhet, åpningstider, parkering, buss og overnatting finner du her…

TURNERINGER
Her finner du terminlisten, og her kan du melde deg på turneringer og sjekke din starttid – og endelig se resultatene...

BANEVEDLIKEHOLD
Her kan du lese om alt som har med vedlikehold av baneanlegget, og  om vår maskinpark og våre banearbeidere…

BYNESET GOLFSKOLE
Her finner du oversikt over våre kurs i regi av Byneset Golfskole…
 

Info fra Styret i Byneset golfklubb.
10. mai 2017

Velkommen til årets sesong
. Styret takker for tilliten vi ble gitt på årets årsmøte, og vi vil gjøre vårt ytterste for å drive klubben på en informativ og god måte.

Styret trenger litt tid for å områ oss, men vi ser at det er noen endringer som er nødvendig for å møte hverdagen framfor oss. Vi har satt ned et AU (arbeidsutvalg). Det har som mål å ha både formelle og uformelle møter ukentlig.
Styret ønsker å ha en åpen og inkluderende dialog med medlemmene, der vi prøver og legge til rette for en høy sportslig satsning (aktivitet) som alle kan ta del i, både ung og gammel hånd i hånd.
Jeg vil takke det gamle styret for den jobben de har gjennomført, og jeg vet at om vi trenger en hjelpende hånd så får vi det, og det har vært en god "handover" mellom styrene.
Som dere vet har klubben en ansatt; Lars Martin Berg. Han skal vi ta vare på og bruke til det beste for klubbens medlemmer. Vi vil opprettholde de aktivitetene vi har i dag, og i tillegg kommer det flere alternativer for medlemmene generelt.
Hvem er Lars Martin Berg? Se klubbens nettside om Lars Martin.
Styret har allerede delegert ansvarsområder i styret, og vi har også fått på plass alle komitelederne slik at vi er rustet for å gjennomføre nok en god golfsesong ved Byneset golfanlegg.
Klikk her for å lese mer om styret og komitéer.
For å ha den golfbanen vi har i dag trenger klubben flere aktive medlemmer. I tillegg er det viktig at en tar seg tid til å sette seg ned før eller etter en golfrunde og slå av en prat. Det viktigste vi må ha er et godt miljø i klubben vår! Her har alle et ansvar, og det er viktig at alle føler et eierskap til klubben.

Hva er det vi sammen skal få på plass i mai.
• Ny nettside
 Turneringsprogram for alle
• Kurs
• Medlemstreninger
• Overlevere et mandat til alle gruppelederne
• Oppstart for alle

Til slutt vil jeg ønske dere en god oppstart i årets golfsesong, og er det noe dere har på hjertet, så ta gjerne kontakt. Sammen skal vi få til dette!

Einar Olsvik
Leder Byneset Golfklubb
Nytt styre i Byneset Golfklubb
På årsmøte i Byneset Golfklubb 30. mars ble det valgt nytt styre:

Leder:
Einar Olsvik Tlf: 952 24 224, e-post: einar.olsvik@industrienergi.no
>> Klubbens leder og ansvar for sportslig utvalg. Kontakt for Norsk seniorgolf.

Nestleder:

Stig Roar Schjølberg, tlf: 90 60 39 40, e-post: schjoelb@online.no
>> Ansvar for søknad- og støtteordninger samt prosjekt.

Styremedlem:
Sissel Myrvoll, tlf: 936 72 681, e-post: sissel.myrvoll@gmail.com
>> Ansvar for styrereferater, årsmøtedokumenter og økonomi. Kontakt for damegruppe.

Styremedlem:
Rolf Ener Karlsen, tlf: 400 21 594, e-post: rolfka@gmail.com
>> Ansvar for turneringskomite, HCP og marshalltjeneste.

Styremedlem:
Nina Feragen, tlf: 920 92 445, e-post: nina@bynesetgolf.no
>> Sekretær

Varamedlem:
Andreas Stålby tlf. 934 59 852, e-post: Andreas@laderegnskap.no
>> Ansvar for Regnskap. Kontakt for elitegruppe og banekomite.

Varamedlem:
Hans Petter Skjærvold, tlf: 992 35 259, e-post: hskjarvo@gmail.com
>> Ansvar for «prosjekt ivaretakelse» og «Inkludering i idrettslag». Kontakt for seniorgruppe.

Revisor 1:
Torgeir Fossli

Revisor 2:
Marius Nystad

Komiteer

Valgkomite:
Steinar Dahl, leder.
Bente Solli
John Olav Krogstad
Inger Johanne Valle - varamedlem

Banekomite
Tore Wirkola (leder)

Sportslig Utvalg
Einar Olsvik (leder)

Damegruppa
Ida Moen (Leder)

Seniorgruppa
Olav Meland (Leder)

 

Norsk Seniorgolf
Arvid Oen (Leder)


ARKIV...
26. april 2016...
Styret i golfklubben hilser :-)
Styret i Byneset Golfklubb avholdte i går, tirsdag 26. april, sesongens første styremøte.
På agendaen stod fordeling av arbeidsoppgaver, diverse informasjon om regnskap, NM for juniorer som avholdes på Byneset på sensommeren, turneringsoppsett og sportslig satsing.

Det er mye å ta tak i også i 2016, og vi er opptatt av å gi alle medlemmene gode tilbud gjennom hele sesongen. Det være seg turneringer, treninger og tilgang til landets (eller var det Nord-Europas) beste treningsfelt. I tillegg har vi inngått en avtale med værgudene om at temperaturen under årets sesong skal være på pluss-siden...
I hvert fall på dagtid.

STYRET I BYNESET GOLFKLUBB 2016:


Styret består i 2016-sesongen av (fra venstre mot høyre):
Andreas Stålby
, her avbildet med grå genser og med et blikk en regnskapsansvarlig verdig.
Formann Øyvind Krag Ingul som gjerne titulerer seg med «Presidenten». Har ansvaret for kontakt med NGF, NSG og Golfsenteret.
Anne Vinje Jensen, her i rødmønstret matchende skjerf. Hun har ansvar for referater, søknader og årsmøtepapirer.
Undertegnede Asbjørn Bredesen, litt tilbaketrukket og naturlig beskjeden, nestformann og skribent på hjemmesiden, og andre steder.
Ansvarlig for sportslig satsing Reidar Stølan ses litt trukket mot siden. Han er vår TD og hovedansvar innen sportslig satsing.
Nina Feragen har med medlemsoppfølging å gjøre, og klubbsaker generelt. Hun baker også verdens beste kanelboller.
Så har vi selveste Einar Olsvik helt ute til høyre. Det er han som har ansvaret for turneringer i klubben.  

Mvh
for styret i golfklubben
Asbjørn Bredesen


Sesongen 2016 er i gang!
Endelig kan vi slå slag på grønt gress etter en for oss golfspillere lang vinter. Det nye styret er i gang og har i år enda mer fokus på deg som medlem i klubben.
 I vinter har vi hatt støtte til vintertrening og vi fortsetter med gratis medlemstreninger med påmelding i Golfbox gjennom hele sesongen. Treningstilbudet i fjor var en stor suksess og vår Sportssjef Lars Martin Berg melder om godt oppmøte og fremgang hos de som deltok.
 Antallet seniorgolfere har også økt som følge av nedsettelse av aldersgrensen og godt arbeid i seniorgruppen.
 Klubben har flere komiteer og grupper som gjør en fantastisk jobb for at medlemmene på alle nivåer skal få en enda bedre opplevelse når de kommer til Byneset.
 Takk til alle dere frivillige som legger ned mange dugnadstimer gjennom året!
 Banemannskapene gjør en fantastisk jobb for at vi skal ha det best mulig når vi er på treningsanlegg og baner. Send dem gjerne et varmt smil når du ser dem ute på banen, de er der for oss.
 
Kafe
 Fredrik og Nina har i år tatt over kafedriften, de vil lage enkel og god mat til oss. Bruken av kafeen er viktig for at tilbudet opprettholdes.
 
NM-junior
 Årets høydepunkt vil nok være NM-junior.
Fra 4-6 august vil alle norges beste juniorer konkurrere om de gjeveste titlene du kan få som juniorspiller. Vi trenger mange frivillige til gjennomføringen av mesterskapet og tar mål av oss til å arrangere tidens beste NM! Håper mange av dere vil delta som frivillige og om ikke ta annet turen ut for å se på norges beste juniorer, noen av dem ser vi kanskje på en av de store Tourene om noen år.
 
Har du noe på hjertet, ta kontakt.
 
Ønsker alle en fantastisk sesong!
 
Mvh. 
Øyvind Krag Ingul
Styreleder
Byneset Golfklubb

TIDLIGERE INFORMASJONSBREV:

Byneset 22. desember 2015
Styret i golfklubben takker for et godt golfår 2015 og ønsker alle medlemmer et godt nytt år 2016. Måtte det bli mye artig og utfordrende golf med lange rette driver på en praktfull bane i nydelig vær :-)

For Byneset Golfklubb
Asbjørn Bredesen
VÅREN 2015:
Velkommen til en ny sesong!
Vinteren er snart unnagjort og rangen er allerede åpnet for trening. Det nye styret er valgt og vi er klar for en ny sesong.

Vi i styret har for 2015 som mål at du som medlem skal få det enda bedre på Byneset. En ting er fagre ord og løfter, noe annet er handling. I fjor fikk vi orden på økonomi og sportslig satsning, det var en tøff jobb, men vi kom i mål.

I 2015 har vi satt av mer tid og penger til deg som medlem. I praksis innebærer det at vi innfører gratis medlemstrening med vår Sportssjef Lars Martin Berg to ganger i uken. Du melder deg på via golfbox, først til mølla og rullering vil være prinsippet.
Videre har vi satt av mer penger til seniorenes satsning slik at også de skal få bedre vilkår når de skal ut å konkurrere.
På enkelte turneringer vil vi kjøre på med bedre premiering og mer sosialt enn før.

Vi har en utmerket damegruppe med mange aktive spillere, vi har stor oppslutting blant seniorene og ikke minst har vi enorm interesse for og deltakelse i våre turneringer. Det er enda plass til flere, ta med så mange du kan til anlegget og la dem få prøve vår fantastiske sport.

Golfsporten har hatt nedgang i de siste årene, men vi  i Byneset har berget relativt bra selv om vi trenger flere medlemmer. Vi har også fått inn nye sponsorer i år, noe som er svært positivt. Vi har lyktes bra med våre kampanjer og ikke minst har vi en økning i antall damer som har blitt medlem hos oss.

Har du et godt innspill eller forslag, ikke nøl med å ta kontakt med en av oss i styret. Det er medlemmenes innspill som fører oss fremover som golfklubb.

Husk at en golfspiller lever i snitt 5 år lenger, og har det sikker også mer morsomt enn mange andre.

Ha en fin sesong!

Mvh.
Øyvind Krag Ingul
Styreleder
Byneset Golfklubb

 

Har du husket klubbavgiften for 2014?
Byneset Golfklubb har mange medlemmer, noe vi er veldig stolt av og også helt avhengig av å ha for å kunne drive golfklubben på en økonomisk sunn og forsvarlig måte. Medlemsavgiften til Byneset Golfklubb fastsettes hvert år av årsmøtet, og i tillegg kommer en avgift for bladet Norsk Golf som blir belastet golfklubben for videre belastning til alle medlemmer. Dersom et medlem unnlater å betale sin medlemsavgift (også kalt klubbavgift og medlemskontingent på folkemunne) kommer allikevel regningen fra Norges Golfforbund(bladet Norsk Golf) og driftsutgiftene til klubben.
Denne belastningen kan ikke klubben ta alene, og vi vil derfor purre de medlemmer som ikke har betalt sin avgift før sommeren. Purringen blir sendt ut per mail i løpet av de nærmeste dagene, og beløpet må betales snarest. Vi minner også om at en eventuell utmelding av golfklubben må skje skriftlig og vil først få innvirkning på medlemskapet fra første januar året etter at den skriftlige utmelding er mottatt
For ordens skyld minner vi om at årets medlemsavgift for ordinært medlem er kr 600,- og i tillegg kommer altså bladet Norsk Golf for medlemmer over 20 år. For junior, barn og ungdom er kontingenten lavere.
Ønsker du å lese mer om klubb kontingent kan du klikke på linken under som beskriver «Lov normen for golfklubber».
Eller du kan lese utdrag fra lov normen her:
I § 4 står det at medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. I NIFs lov § 10-6 står det at utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Det betyr ikke at eventuelle økonomiske forpliktelser medlemmet måtte ha til klubben blir strøket (f.eks. kontingent for det angjeldende året).
Utover ovennevnte NIF-bestemmelser er det klubbens egne bestemmelser og retningslinjer som styrer hvordan praksis rundt utmelding er. Der klubbens lov ikke sier noe spesielt er det vanlig at klubbene har en fast og kjent praksis, fastsatt av årsmøtet eller styret, om at utmelding må skje innen 31.12. Denne datoen er nok i sin tid valgt fordi Det Europeiske Golfforbundets (EGA) handicapbestemmelser fastslår at skifte av hjemmeklubb skal meldes innen 31.12 og får virkning fra påfølgende år (pkt. 3.2.5). I dag er det nok like tungtveiende at kontingentåret da følger regnskapsåret som igjen følger kalenderåret.
UTMELDING
Å kunne melde seg ut og slippe kontingentkrav for inneværende år etter fastsettelse av ny kontingent og utsendt innkreving ville nok vært ønskelig for det enkelte medlem, men synes lovlig sent sett fra klubbens side da det gir dem uholdbar uforutsigbarhet for driften.
Dersom du har spørsmål til ovennevnte, ta kontakt med nestleder i styret, Asbjørn Bredesen på telefon 90 50 11 11 eller på mail asbred@gmail.com

Skrevet av:
Nestleder i styret i Byneset Golfklubb, Asbjørn Bredesen.


Styret i Byneset Golfklubb...
Styret 2014:

Leder:
Øyvind Krag Ingul, tlf: 970 12 740, e-post: oyvind@headspin.no
>> Klubbens leder og ansvar for regnskap og budsjett.
Styrets kontakt i sportslig utvalg

Nestleder:
Asbjørn Bredesen, tlf: 905 01 111, e-post: asbred@gmail.com
>> Ansvar for oppdatering av klubbens nettside.

Styremedlem:
Ida Moen, tlf: 951 24 609, e-post: ida.moen@smartcall.no
>> Ansvar for bl. a. oppdatering av NHF-lover.

Styremedlem:
Anne Vinje Jensen, tlf: 934 01 545, e-post: anne.vinje.jensen@tele2.no
>> Ansvar for bl. a. styrereferater og årsmøtedokumenter.

Styremedlem:
Ann Kristin Leinum, tlf: 900 75 574, e-post: annkristin.leinum@gmail.com
>> Ansvar for bl. a. årsmøtedokumenter m.m.

Styremedlem:
Einar Olsvik, tlf: 952 24 224, e-post: einar.olsvik@industrienergi.no
>> Ansvar for turneringskomitéen, HCP og marshalltjeneste.

Styremedlem:
Joar Leksen, tlf: 984 45 560, e-post: joar_5@hotmail.com
>> Leder for banekomité.

Varameldem:
Olav Meland, tlf: 90 72 66 66, e-post: o-melan@online.no
>> Styrets kontakt i seniorkomitéen.

Varameldem:
Mari Haanæs, tlf: 99 28 96 95, e-post: mari.haaenaes@romforflere.no


Revisor:
Geir Haugen
Revisor: Marius Nystad

Valgkomite:
Stig Schjølberg (leder)
Roy Nesset
Tore Wirkola
Jan Ivar Krogh

Klikk her for referat fra årsmøte 26.02.2014...

Les mer om styret og komitéene i Byneset Golfklubb ved å klikke her...Byneset Golfklubb takker alle medlemmer og gjester for en fantastisk sesong!
Banen har vært i utmerket stand, og vi håper alle har hatt fine stunder på golfbanen. Byneset Golfklubb har i 2013 satset på det sportslige med stort hell. Vi tror sportslig satsning gir økt rekruttering over tid og den enkelte medlem noe å være stolt av i fremtiden. Våre junior og elitegruppe har gjennom et godt treningsmiljø, god treningskultur, masse egentrening og en meget god trener oppnådd gode resultater for klubben på kort tid. Dette har medført at flere talenter og etablerte spillere har meldt overgang til Byneset Golfklubb. Det er vi stolt av. Det er vanskelig å trekke frem resultater, men vi kan nevne at Ole Fremstad vant Order of Merit på Norgescup og vi rykket til elitedivisjonen i Lag-NM Herrer. Det er også mange andre gode enkeltresultater som vil bli oppsummert i forbindelse med årsmøtet.

Byneset Golfklubb og Byneset Golfsenter har sammen utviklet nye medlemskategorier og kurstilbud. Dette håper vi også gir en økt rekruttering til Byneset Golf. Vi anbefaler alle nye og etablerte spillere å ta en titt på disse tilbudene på hjemmesiden.

Styret og komiteer jobber for øvrig med forberedelser til neste sesong på flere måter. Det å være et idrettslag betyr at gode reviderte planer og målsettinger for den sportslige satsningen skal på plass, evaluering av årets sesong for alle komiteer utarbeides og årsmøtet i februar skal planlegges. Vi håper flest mulig deltar på årsmøtet, og har du lyst å bidra som frivillig eller i verv ønsker vi at du tar kontakt med styrets leder Jan Ivar Krog. Neste oppdatering fra klubbstyret vil bli i etterkant av årsmøtet.

Vi ønsker alle en fin vinter. For de som ønsker å trene i vinter, anbefaler vi alle våre medlemmer å benytte treningsmulighetene som finnes hos vår samarbeidsparter Trondheim Golfsenter på Lade.

November 2013
Styret Byneset Golfklubb.Velkommen til ny sesong på Byneset!
 
Nyhet: Tett samarbeid mellom golfanleggene Byneset, Stjørdal og Stiklestad…
Golfklubbene på Byneset, Stjørdal og Stiklestad har nå innledet et utstrakt samarbeid for å bidra til å styrke golfsportens posisjon i Trøndelagsregionen og de tre golfanleggene i særdeleshet. Gjennom samarbeidsorganet Golfdestinasjon Trøndelag skal klubbene samarbeide på en rekke definerte områder med sikte på å legge til rette for en sunn vekst og utvikling av golfsporten i nærområdene og regionen for øvrig, samt organisere samarbeid på felter der dette er fornuftig og økonomisk gunstig for den enkelte klubb eller for klubbene i fellesskap. Parolen skal være ”at det som er bra for den ene klubben er også bra for de andre to”.
Samarbeidet omfatter den sportslige satsingen med fokus på utvikling av junior- og elitespillere, et markedsmessig samarbeid og et tett samarbeid mellom greenkeeperne.
Medlemmene i de samarbeidende klubbene vil også nytte godt av dette gjennom gunstige rabatter ved gjestespill på 18-hullsbanene.
 
30% rabatt på greenfee ved gjestespill…
Er du hovedmedlem med full spillerett på Byneset, Stjørdal eller Stiklestad får du nå 30% rabatt*) på disse banene ved fremvisning av gyldig golfkort i proshop.
 
*) Gjelder ikke greenfeemedlemmer.
*) Gjelder ikke Byneset Syd.
 
Gratis spill på hverdager for juniorer under 16 år…
Er du juniormedlem med full spillerett på Byneset, Stjørdal eller Stiklestad får du spille GRATIS når du er gjestespiller på en av banene på hverdager. Gyldig golfkort og legitimasjon må fremvises ved registrering i proshop.
 
Nyhet: Trønderkortet…
I samarbeid med banen på Stjørdal og Stiklestad lanserer vi nå Trønderkortet. Dette kortet gjelder for tre 18-hullsrunder - en runde hver på Byneset, Stjørdal og Stiklestad, og man sparer kr. 450,-. Betal for 2 og spill på 3 er parolen! For deg som er aksjonær med spillerett hos oss har kortet ingen verdi - du har jo 30 % rabatt som gjestespiller på Stjørdal og Stiklestad. Men for våre greenfeemedlemmer bør dette være svært gunstig. 
 
Ny golfavis er ute!
Årets golfavis er nå ute med masse godt stoff og gode nyheter for den golfinteresserte.
For deg som ikke leser Adresseavisen, har vi lagt ut avisen i klubbhuset. Den er gratis og det er bare å forsyne seg. Ta gjerne med noen eksemplarer til venner, kolleger og andre som ikke spiller på Byneset. Om kort tid legger vi ut link til avisen på våre nettsider, slik at du også kan lese den elektronisk.
 
Vi trenger flere medlemmer!
Vi utfordrer her alle våre medlemmer til å ta med familie, venner og arbeidskolleger ut på anlegget til våren. Vi tilbyr derfor kr. 1.000,- i rabatt på kurs til alle som du kan rekruttere.
Våre golfkurs er en komplett kurspakke som inneholder teoretisk og praktisk kurs. Som kursdeltaker får man også medlemskap i Byneset Golfklubb og ubegrenset fritt spill på vår 9-hullsbane Byneset Syd ut sesongen.
Standardpris kurspakke: kr. 3.190,-

Tilbud til din omgangskrets:
kr. 2.190,- for komplett teoretisk og praktisk kurs, inkludert medlemskap og fritt spill på Byneset Syd ut sesongen.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Byneset Golf
 
Terje G. Aasen                      
Daglig leder
 
Mail: terje@bynesetgolf.no                 
Mobil: 909 60 427                                             
Web: www.bynesetgolf.no
 
Jan Ivar Krog                        
Klubbformann
 
Mail: Jan.Ivar.Krog@akersolutions.com
Mobil: 932 81 006                                             
Web: www.bynesetgolf.no
 
 

Sportslig plan Byneset Golfklubb 2013...
Bakgrunn for den sportslige satsingen
Byneset har et av landets beste baner og kanskje landets beste treningsanlegg. Byneset har manglet en troverdig sportslig satsning som står i forhold til dette de senere år. Sportslig satsing er viktig for at Byneset som klubb og bane skal oppleve vekst i fremtiden. Styret og medlemmer ønsker en tydeligere sportslig satsing i idrettslaget. På årsmøtet i Byneset Golfklubb i mars 2013 ble det derfor vedtatt et budsjett som støtter den sportslige satsingen.

Sportslig satsing er et viktig virkemiddel for å øke rekrutteringen til Byneset. Vi trenger flere og yngre medlemmer. Sportslig satsing skal bidra til økte inntekter for klubben og baneselskapet gjennom økte bidrag fra offentlige og private.

Sportslig satsning skal også gi alle medlemmer noe å identifisere seg med/være stolte av. Byneset skal som idrettslag hevde seg nasjonalt og internasjonalt, og den sportslige satsingen er viktig for å nå disse målene.

Organisering og finansiering
Satsingen organiseres gjennom et sportslig utvalg som ledes av Reidar Stølan. Sportssjef Lars Martin Berg er ansvarlig for gjennomføring og måloppnåelse. Sportslig utvalg følger opp og er sparringspartner for sportssjef. Sportslig utvalg leverer status til styret i Byneset GK i styremøter og i tillegg utarbeides halvårlige rapporter.

Finansiering skjer via egenbetaling og gjennom klubbkontingenten. Sportslig utvalg jobber mot samarbeidspartnere for å øke inntektene og redusere egenbetalingen.

Sportslig plan
Det utarbeides en sportslig plan som skal bidra til struktur rundt satsingen. Norges Golfforbund jobber med en tilsvarende plan for golfen i Norge som skal gi input til den enkelte klubbs sportslige plan. Byneset har i påvente av denne utarbeidet en plan som ikke blir endelig før golfforbundet har presentert sine planer.

SPORTSLIG PLAN er et verktøy for å oppnå målsettinger, og målsettinger en del av planen. Planen strekker seg fra tekniske posisjoner til kosthold. Planen grupperer hvordan vi jobber i de forskjellige alderstrinn og hvilke krav som stilles til de forskjellige aldersgrupper.

Verdigrunnlaget i planen: Verdiene skal hjelpe Byneset GK til å bli tydelige, få frem det som skiller klubben fra andre, og klargjøre vår identitet. De skal ikke bare beskrive hvordan vi er, men også hvordan vi vil bli.

Åpen - Inkluderende – Profesjonell – Ærlig- Dedikert er valgt som verdier.

Byneset GK skal utvikle menneske som helhet, og legge til rette for at utøverne skal både utdanne seg og ha en karriere ved siden av golfen. Entusiasme fra spillere, klubb, trener og foresatte er helt avgjørende.

Visjonen er ”GOLF SOM IDRETT!” Vi skal bidra til å gjøre spillere til toppidrettsutøvere. 
Hovedmål i planen er å få flere spillere som har golf som idrett, og det å rekruttere større og flere treningsgrupper.  Fokus skal være: Miljø, trygghet og mestring.

Sportslige mål er:
Kortsiktig: Lag NM elite divisjon
Langsiktig: Vinne Lag NM herrer. Topp 5 elite divisjon gutter jr. Elitedivisjon jenter jr.
Øvrige mål:
Minimum 60 aktive jr utøvere i trening. Skape landslagsspillere. Rekruttere flere til å spille golf livet ut.


>> ÅRSMØTERAPPORT fra årsmøte 4. mars 2013...

 
juli 2012:
Kjære golfvenner, kom og se proffene i aksjon på Byneset!
Byneset er arena for den største golfturneringen som noensinne er arrangert i vår region.

Dette er NORWEGIAN CHALLENGE i dagene 9. - 12. august, som del av Europatouren's Challenge Tour.
Her deltar profesjonelle toppspillere fra rundt 20 nasjoner i en knallhard turnering over fire dager, og det blir garantert masse god golf å se på. Vårt håp er at en slik turnering for alvor vil sette golfsporten på kartet i vår region, og at dette kan bli starten på et løft for alle klubbene her nord.
Byneset er utpekt som aktuell arrangør av større turneringer også i fremtiden, og vi ser det som svært viktig for utviklingen og det idrettslige renomeet for sporten i regionen at slike arrangementer legges hit.
I den sammenheng er det svært viktig at golferne i regionen slutter opp om arrangementet, slik at vi får satt golfsporten på kartet - både ovenfor kommune, politikere, publikum som ikke spiller golf - og ikke minst ovenfor NGF som skal tildele slike turneringer i fremtiden.
Vi oppfordrer derfor alle golfspillere i regionen om å komme til Byneset for å se på NORWEGIAN CHALLENGE.

Velkommen til Byneset - bli med og gjøre dette til en folkefest for golfsporten! Gratis inngang! Gratis parkering!

Jan Ivar Krog
Formann Byneset Golfklubb

Terje G. Aasen
Leder av styringsgruppen for Norwegian Challenge
Mars 2012:
Velkommen til en ny og spennende sesong på Byneset Golf.
Vinteren har vært usedvanlig snill mot oss, og banen har overvintret særdeles bra.
Vi hadde håpet å kunne åpne drivingrangen og Byneset Syd til påske, men med nytt snefall og dårlig værmelding ser dette heller mørkt ut. Så snart sneen er borte og banen har tørket opp er vi imidlertid i gang igjen.

Vi har mye spennende på gang for sesongen, og for mange vil nok dette toppe seg med den profesjonelle turneringen Norwegian Challenge i august. Denne turneringen - som er en del av Europatour’ens Challenge Tour - vil samle deltagere fra hele verden. Vi jobber nå tett med Norges Golfforbund og European Challenge Tour om dette arrangementet, og en prosjektgruppe er opprettet for å ta seg av turneringen og alt rundt den. Snart legger vi ut egne sider for Norwegian Challenge på våre nettsider.

Vår sekretær Alise slutter på forsommeren etter eget ønske. Nina Feragen overtar hennes funksjoner. Således vil sekretariatet betjenes fra proshoppen fra sesongstart. Vi stenger således døren inn til sekretærens kontor, men har etablert inngang dit via proshoppen. Dette betyr i praksis at servicenivået økes, i og med at sekretariatet nå får utvidet åpningstid - identisk med proshoppens åpningstider. Dog er det som før begrenset sekretariatservice i helgene, slik at vi anmoder om at medlemmene tar opp sine saker med sekretæren på hverdagene. Vi anmoder også om at man i størst mulig grad henvender seg via e-post: nina@bynesetgolf.no.

Vi avvikler nå ordningen med bagtags der medlemsnummer blir påført manuelt. I proshoppen vil man imidlertid på forespørsel få utlevert nye bagtags med klubblogo på så fremt man har betalt alle avgifter. Denne bagtag’en er gratis, men man kan også få kjøpt en eksklusiv bagtag i proshoppen om man ønsker det.

Nytt av året er også at vi har innledet greenfeesamarbeid med Östersund-Frösö GK og med Stiklestad GK, noe som vil gi betydelig redusert greenfee for våre medlemmer. Vi vil etter hvert legge ut informasjoner om dette på våre nettsider.

Vi har dessverre dårlig erfaring med årskort på drivingrangen, og denne ordningen blir avviklet i år. Vi vil i stedet selge et ”Superkort” med 110 klipp for dem som trener mye, der bøtteprisen kommer ned i kr. 11,36 for deg som er aksjonær.

Vi gjør også oppmerksom på at all parkering må foregå på vår parkeringsplass nordøst for Folkvang. Dette ”gled ut” i fjor og skapte forstyrrelser for spillere og problemer for vareleveranser. Parkering ved klubbhuset er således forbeholdt medlemmer med fysiske handicap, ansatte, styremedlemmer, komité- og utvalgsledere.

Proshoppen er allerede fylt opp av nye varer, og kaféen, vår grønne avdeling og administrasjonen står alle klare til å ta i mot medlemmer, gjestespillere, kursdeltagere og samarbeidspartnere til en ny sesong. Velkommen skal dere være til byens største, beste og mest komplette golfanlegg - 27 hull står og venter på våren og på deg!

Byneset 31. mars 2012

Terje G. Aasen Jan Ivar Krog
Daglig leder BGS Klubbformann BYGKDesember 2011:
Etter en rekordlang sesong på Byneset så nærmer det seg nå jul med stormskritt.
En lang høst før snøen kom har også gjort at baneforberedelsene for neste år ble gjennomført som håpet – noe som forhåpentligvis vil gi en ytterligere forbedret banekvalitet neste år.
Turneringsgjennomføringen har fått et kraftig løft gjennom denne sesongen – noe som kommer til syne ved økt deltakelse. Dette er godt å ha med seg når en ser frem til neste års storturnering på Byneset.
Forberedelsene til neste års Challenge-tour er allerede i full gang. Blant annet så er det reservert 160 hotellrom for både deltakere og funksjonærer gjennom denne uka.
I tillegg til å gjennomføre et prikkfritt arrangement så ønsker vi å benytte denne muligheten til å skape ekstra oppmerksomhet rundt golfsporten i regionen. Vi ser dette bl.a. som en mulighet til å bedre rekrutteringen av fremtidige golfspillere i hele Trondheimsområdet. Vi er også i kontakt med flere av golfklubbene i området om et samarbeid rundt denne turneringen. Dette vil igjen gi økte muligheter både for en god turneringsgjennomføring og ikke minst et bedre samarbeide klubbene imellom i årene som kommer.
Entusiasmen hos NGF i forhold til hva vi kan få til rundt turneringen er også stor. Når turneringen nå blir lagt utenfor det sentrale Østlandet så gir dette noen muligheter til å lage en ramme rundt dette som kan trekke golfere fra hele landet til Trondheim den aktuelle perioden. I lys av dette vurderer vi nå blant annet å legge golfskolen for 2012 til uka etter turneringen.

Vi ønsker med dette alle golfere på Byneset god jul og et godt nytt golf-år!

Jan Ivar Krog                             Terje Aasen
Leder i BYGK                           Daglig leder BGSNovember 2011:
Norwegian Challenge 2012 på Byneset!

Klubben har i dag fått den gledelige meldingen om at Byneset har blitt tildelt Norwegian Challenge for 2012. Dette er den største golfturneringen som går på norsk jord og gjennomføres 9.-12. august 2012.

NGF skriver på sine nettsider:
”Byneset Golfklubb får årets arrangement fordi klubben gjennom de senere år, senest under Norgesmesterskapet i 2010, har vist at de har både banen, arrangementserfaringen og ressurspersonene som skal til for å gjennomføre en turnering av denne dimensjonen”

Dette blir både spennende og utfordrende. For klubben sin del blir det en hovedoppgave å stille med enda flere frivillige enn under forrige års NM, men det er jeg overbevist om at vi skal vi klare. Stiklestad golfklubb har i tillegg signalisert at de ønsker å være med å hjelpe oss med gjennomføringen av arrangementet.

Jeg tror dette kan gi oss ytterligere et løft både når det gjelder utvikling av banekvalitet og på sikt flere og mer fornøyde golfspillere på Byneset.

1.11.2011

Jan Ivar Krog

Leder BYGKJuni 2010:
Ny sesong...

Golfsesongen på Byneset er nå for lengst i full gang.  Grundig og godt arbeid av banemannskapet (ikke minst gjennom vinteren) i tillegg til en relativt tørr vinter medførte baneåpning allerede før påske. Når vi nå også har fått en vesentlig varmere vår enn tilfellet var i fjor så vises dette i en større aktivitet både på banene, treningsområdet og i klubbhuset. Det er merkbart hvor mye bedre stemningen er i år sammenlignet med samme tid i fjor. Banekvalitet og vær er noen av de viktigste faktorene for at vi golfspillere skal trives! Det er også moro å se at turneringsdeltakelsen ser ut til å være høyere enn tidligere. I årets golfliga er vi igjen (slik som i fjor) den klubben i Norge med flest deltakende lag. På grunn av høy deltakelse i Nordea Pairs har Byneset fått med 2 deltakende lag i regionsfinalen. Turneringskomiteen har tydeligvis lyktes når det gjelder ekstra fokus på markedsføring av årets turneringer på Byneset. Jeg vil samtidig benytte anledningen til å oppfordre enda flere medlemmer til å delta på turneringer. Dette er både moro og ikke minst lærerikt for golfere uansett hcp. Samtidig er det en suveren måte å bli kjent med flere av klubbens medlemmer på alle nivå og i alle aldere.
Rekruttering av nye medlemmer vil fortsatt ha stor fokus i tiden fremover. Den store rekrutteringsveksten til golfsporten har avtatt. Dette er blant annet som en følge av at sykling og løping har økt voldsomt i popularitet den siste tiden. For å øke rekrutteringen er det nedsatt en egen rekrutteringsgruppe som ledes av Reidar Stølan. Gode innspill når det gjelder rekruttering kan rettes til han. Jeg vil for øvrig minne om at det nå er rabatterte priser på nybegynnerkurs til familie av klubbmedlemmer. Når det gjelder kursing av nybegynnere så vil jeg rette en spesiell takk til Daniel Andersen som har påtatt seg ansvaret for gjennomføring av VTG-opplæringen for klubben.
Nytt etter årsmøte er også at Nils Høegh har fått ansvaret for uttak av laget til senior-NM.
Avslutningsvis vil jeg ønske alle golfspillere på Byneset en god sommer med mye godt golfspill!

Jan Ivar Krog
Leder BYGK


Januar 2010:
Presseoppslag...
Debatten, presseoppslagene og reaksjoner vi har fått etter all oppmerksomheten rundt golfaksjer i vinter har avslørt mye uvitenhet rundt hvordan Byneset Golf er organisert og hvordan golfbaneanlegget drives. Det er tydelig at vi her ikke har vært flinke nok til å informere rundt dette. Det er derfor på sin plass nå å redegjøre nærmere for dette slik at vi unngår for mange spekulasjoner, diskusjoner og rykter basert på mangelfull eller feilaktig informasjon.

Byneset Golf. Byneset Golf er et samlebegrep for all virksomhet rundt golfanlegget, samt at det er under den betegnelsen vi samlet ønsker å markedsføre oss utad, og samtidig bli oppfattet som - en enhet. 

Byneset Golf består i dag av følgende enheter: Byneset Golfsenter AS, Byneset Golfklubb, Active Golf AS, Golfkaféen og Byneset Golfhus. Disse er hver for seg selvstendige enheter som ønsker å fremstå samlet for å markedsføre det totale produktet på golfanlegget.
Dette samarbeidet er formalisert gjennom samarbeidsfora med representanter fra alle enheter. Vi jobber med felles strategi i en egen ”strategigruppe”, med rekruttering i en ”rekrutteringsgruppe” og med miljø og trivsel i en ”miljøgruppe”. Ansvarlig for å koordinere og lede dette samarbeidet er daglig leder i Byneset Golfsenter AS, Terje G. Aasen.
   
Byneset Golfsenter AS (BGS) eier og driver anlegget. Under ledelse av daglig leder Terje G. Aasen er selskapet organisert i en administrativ og en ”grønn avdeling”. Administrasjonen tar seg av den økonomiske styringen av anlegget - slik som finansiering, regnskap, avtaleverk med grunneiere, sponsorer, aksjonærer og andre aktører ved golfsenteret - samt personaladministrasjon, markedsføring, salg, produksjon av reklamemateriell og øvrige trykksaker. Drift og videreutvikling av Byneset Golf sine nettsider, samt produksjon av Golfavisen hører også til administrasjonens oppgaver. Drift av Golf Forum Byneset, som er et samarbeidsforum for våre sponsorer er også lagt til administrasjonen. Administrasjonen arbeider også med organisering av Byneset Golfskole i tett samarbeid med Active Golf AS og klubben.   

Ved siden av daglig leder består administrasjon av vår sekretær Alise Polden. Aud Øyås Aasen jobber på deltid som webredaktør og markedsansvarlig. Administrasjonen driver også klubbens sekretariat gjennom vår sekretær Alise Polden.

Vår ”grønne avdeling” har ansvaret for alt vedlikehold av baneanlegget. Vår head greenkeeper Ole Kjøsnes leder dette arbeidet i samarbeid med daglig leder og banekomitéen. Atle Haug er assisterende head greenkeeper og verksmester. Hans hovedansvar er vedlikehold og drift av vår store maskinpark, samt drift av maskinhallen. Hilde Haugrønning er også heltidsansatt greenkeeper. Greenkeeper Olav Noteng har ansvaret for våre eksterne oppdrag, hvor vi tar på oss oppgaver for andre idrettsanlegg der vår kompetanse og maskinpark kommer til anvendeIse. I sesongen april til oktober har vi også 4-5 sesongarbeidere ansatt, i tillegg til flere ungdommer som jobber på drivingrangen og med daglig maskinvask.
  
Byneset Golfklubb (BYGK) er en idrettsklubb tilknyttet Norges Idrettsforbund gjennom Norges Golfforbund (NGF). Klubbens formann er i dag Jan Ivar Krog, som leder et styre bestående av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
   Klubbens bruk av baneanlegget er regulert gjennom et avtaleverk som følger de retningslinjer NGF har anbefalt for en slik type organisering vi har på Byneset. De forretningsmessige forhold mellom klubben og Byneset Golfsenter AS er regulert i en egen avtale. I den avtalen er det også nedfelt at Byneset Golfsenter AS kostnadsfritt påtar seg sekretærfunksjonen for klubben, en oppgave som Alise Polden til daglig tar seg av. Endelig eksisterer det en leieavtale mellom klubben og Byneset Golfhus AS, som regulerer klubbens leieforhold og bruk av huset.
   Byneset Golfklubb’s oppgaver er i første rekke å ta seg av de sportslige utfordringer. Dette innebærer slik som arrangement av turneringer, elitesatsing og oppsett av banene. I tillegg har klubben ansvaret for undervisning i samarbeid med pro i tillegg til å sørge for et godt sosialt klubbmiljø. Klubben har en rekke komitéer til å ta seg av disse oppgavene. Turneringskomitéen har ansvar for turneringer og sportslige arrangement. Klubbens påvirkning på baneanlegget gjøres gjennom banekomitéen som samarbeider tett med head greenkeeper og daglig leder i BGS om alt som har med oppsett, vedlikehold og banekvalitet å gjøre. Klubben har også meget aktive junior-, dame-, elite- og seniorkomitéer. ”Veien til Golf”- komitéen tar seg av golfkursene, spesielt den teoretiske delen.

Byneset Golfhus AS (BGH) eier og driver klubbhuset. Det er organisert som et aksjeselskap der Byneset Golfsenter AS har en eierandel på 75%, mens klubben har 25%. Daglig leder i selskapet er Terje G. Aasen. BGS, BYGK, golfkaféen og Active Golf AS leier alle arealer i bygget.

Active Golf AS eies og drives av vår head professional Fredrik Mohall. Han overtok firmaet og de nedfelte avtalefestede rettigheter som dette firmaet besitter fra vår tidligere pro Anders Jansson. Active Golf AS driver således proshoppen under avtale med BGS. Active Golf AS driver også Byneset Golfskole i tett samarbeid med klubben og BGS. Fredrik Mohall og klubben har en egen avtale som regulerer golfundervisning, protimer og treningsaktiviteter for klubbens medlemmer. På oppdrag fra BGS driver også Active Golf AS all booking, administrasjon av greenfee og driving range, samt driften av treningsstudioet Swing Catalyst.

Golfhuset Kafé og Spiseri drives av ekteparet Bjørn-Tore og Karianne Almås. Golfkaféen har enerett til all servering på de områder Byneset Golf disponerer.

Byneset, 15. januar 2010


                 Terje G. Aasen                Jan Ivar Krog   
                Daglig leder BGS             Formann BYGK         

 


Oktober 2010:
Oppsummering 2010
Oppsummering av sesongen totalt sett
Til tross for en vanskelig vinter og vår med mange utfordringer er banen totalt sett i god stand nå. De tiltak som er gjort gjennom sesongen har gitt effekt, om ikke full effekt på alle områder. Det er viktig at planlagt vedlikehold før/etter stenging blir prioritert slik at neste sesong kan få en bedre start forutsatt at vinteren ikke gjør like stor skade som år.
Samarbeidet med Head Greenkeeper/Grønn avdeling
Samarbeidet mellom banekomitéen og Head Greenkeeper med stab har vært fortreffelig. Alle ansatte har lagt ned en stor innsats for å få banen spillbar og ikke minst bra til NM 2010. Det er godt å se engasjementet alle har for å lage en kvalitetsmessig god bane.
Forslag til forbedringsområder:
- Mer informasjon (hyppigere oppdatering), også i forkant av sesongen på hjemmesidene fra Head Greenkeeper
- Medlemsmøte i forkant av sesongen med prognose for baneforhold
Forslag til saker til vurdering:
- Vurdere konsekvensen/nytten av å ha banen stengt kontra det å åpne tidlig med tanke på banekvalitet. Hensyn til medlemmer og inntekter generelt bør også være en del av analysen. Lavere inntekter gir stort utslag på hvilke investeringer som kan foretas med tanke på banekvalitet/utstyr.
- Vurdere bruk av provisoriske greener på områder istedet for å ha stengt
- Vurdere å lage "permanente" områder for provisoriske greener
Aksjonspunkter:
- Ny index basert på statistikk fra følgende turneringer: Trondheim Energi, Klubbmesterskap (alle), NM
- Innkalle til planleggingsmøte i forkant av neste sesong
Oppsummering av banekomitéens arbeid forøvrig vil bli gitt i rapport fra banekomiteen til åsrmøtet i 2011.
 
Byneset, 7. oktober 2010
 
Reidar Stølan
Sekretær i banekomiteenSeptember 2010:
Referat strategimøte...
15. september 2010
Etter initiativ fra Terje G. Aasen ble møtet gjennomført som et samarbeidsmøte mellom klubb og baneselskap for å få innspill hvordan vi sammen kan gjøre Byneset enda mer attraktivt for golfere. Tema for møtet var utveksling av idéer til å gjøre Byneset Golf bedre og dermed trekke til oss flere medlemmer/spillere.
De største utfordringene ligger på banekvalitet, tidlig åpning om våren, behov for flere medlemmer og videreutvikling av klubbmiljøet.
Daglig leder i BGS orienterte kort om ”ståa” per dags dato. Vi har hatt en tøff vinter som har påvirket banen, spesielt greenene våre. Vi har bygget om 3 greener med dertil betydelige kostnader. Sen åpning av Nord ble en belastning, også økonomisk. Ut i fra dette har vi også hatt stor svikt i greenfeeinntektene i år.
Svikt i aksjesalg gjør at det blir foreløpig stopp i en del tenkte investeringer som blant annet ny puttingreen ved hull 1 Nord, knøttegolfbane og ny maskinhall.
NM ble en positiv opplevelse for alle og det ble gode baneforhold til slutt. Det var en stor oppslutning fra de frivillige i klubben, rundt 100 personer - og det er jo helt fantastisk dugnadsånd.

Rekruttering:
For å utvikle golfanlegget på Byneset videre trenger vi flere medlemmer. Mange mente at medlemmene burde bli flinkere til å invitere med seg venner, kolleger og kjente ut til Byneset.
Det er for øvrig viktig at medlemmene viser stolthet over klubben sin, og opptrer som ambassadører for Byneset Golf. Det ble bemerket at mange følte stolthet gjennom frivilligtjeneste under NM, som jo ble en opptur og en flott markedsføring av vårt anlegg.
Det ble også foreslått å arrangere en ”åpen dag” for interesserte.
Mer markedsføring i nabokommunene ble foreslått, ta kontakt med skoler, idrettslag og annonsere i lokale idrettsblad, lokale aviser m.m.

Hva kan gjøres for å få flere medlemmer:

 • Ta mer vare på nybegynnerne
 • Åpen dag på golfen for naboer og venner
 • Markedsføre treningsområdet bedre
 • Sende ut ”infofilmen” vår til medlemmer som kan vise den til jobb og venner
 • Jobbe mer mot sponsorer
 • Jobbe mer mot rekruttering sør for Trondheim i lokale tidsskrifter
 • Få flere skole og barnehager til å besøke oss
 • Miljøplan for banen, ta med skoler på forskning, natursti osv

Hva kan gjøre for å forbedre klubbmiljøet:

 • Bedre og oftere info angående banesituasjon og klubbsaker
 • Informasjonsmøter
 • For lang spilletid, få til tre 9-hullssløyfer - noe som synes svært problematisk å få til nå
 • Oppslagstavler som synes godt og blir brukt
 • Innføre Marshalltjeneste for å få opp tempo på Nordbanen - spesielt i helgene
 • Mer trening med instruktører på treningsfeltet (spesielt for nybegynnerne)
 • Samarbeide med andre baner i nærmiljøet
 • Trøndertour og greenfeesamarbeid
 • Vi har for få aktive juniorspillere, og det ble her foreslått å kjøre juniortreninger 2 timer hver dag i sesongen - både med og uten trener.
 • Det ble stilt spørsmål ved bruk av salongen i 2. etasje. Det ble opplyst at denne selvsagt er til fri benyttelse for alle medlemmer, dog er det ikke ønskelig å benytte den som spisested, men ta gjerne med drikke og benke seg foran storskjermen.

Det ble diskutert mye rundt turneringer:

 • Mer aktivitet. Man ønsket også at det ble lagt mer vekt på det sosiale, der shotgun-turneringer med påfølgende bespisning ble fremhevet.
 • Større premiering og mindre startkontingenter
 • Plakater på klubbhuset, påmelding og info på førstesiden på hjemmesiden
 • Det ble også påpekt at man burde ha bedre oppfølging med bilder og resultater på nettsidene etter turneringene.
 • Større sponsorturneringer for alle og bedre premiering
 • Det fremkom også ønske om å åpne flere turneringer for spillere fra andre klubber.
 • Golfliga-spill ble ansett som en suksess.
 • Det fremkom også tanker rundt å arrangere en ”Midt-Norsk Tour”, og at Byneset burde ta på seg å administrere en slik tour.
 • Flere mente at det var viktig å aktivisere ”den store medlemsmassen” gjennom flere turneringer for nybegynnere (lagturneringer) på Byneset Syd.
 • Mer kreativitet hva gjelder ulike turneringsformer og innhold ble også etterlyst.
 • Fadderturneringer
 • Turnering på Sydbanen
 • Det var ønske om bedre markedsføring av turneringer gjennom bruk av våre nettsider samt plakat i klubbhuset.

Kort info fra greenkeeper:
Det ble understreket viktigheten av tidlig baneåpning, samt behov for informasjonsmøter rundt banearbeidet tidlig i sesongen. Head greenkeeper Ole Kjøsnes orienterte rundt det arbeid som må gjøres på anlegget før vinteren tar grep.

 • Jobbet veldig mye med banen i sommer med tanke på å åpne tidlig neste år.
 • Hullpipelufte og dresse (må til for å skifte ut det døde laget som bygges opp år etter år. Røttene må ha luft)
 • Vertkalskjæring og stikklufting må også gjøres oftere.
 • Fiende på greenen er tunrapp. Den trives veldig godt i kulde og dødt materiale. Den er grei å putte på, men den er bare ettårig.
 • Det vil bli laget små grøfter i noen greener for å forhindre vannopphopninger (dette vil redusere faren for isbrann).  Dette må gjøres før frosten kommer i høst.

Til slutt:
Viktig at alle har en ”vi” følelse og jobber mot samme mål slik at vi kan være stolt av klubben vår! Møtet varte i nesten 3 timer, og alle var enige om at dette hadde vært særdeles nyttig.

Møtet vil bli fulgt opp og evaluert av en arbeidsgruppe av nøkkelpersoner, som også vil ta tak i alle skriftlige innspill vi fikk før møtet fra medlemmer som ikke hadde anledning til å delta. Deretter vil gruppens rapport/forslag bli tatt opp i et felles møte mellom styrerepresentanter fra Byneset Golfklubb og Byneset Golfsenter.

Byneset, 16. september 2010

Alise Polden
Referent/SekretærJeg vil med dette rette en stor takk til alle medlemmene som bidro til å lage et knirkefritt NM!

Av de omtrent 100 frivillige fra klubben  må jeg likevel rette en spesiell takk til Joar Leksen som hadde hovedansvaret for at turneringen ble gjennomført på en forbilledlig måte.

Representantene fra NGF var fulle av lovord for den profesjonaliteten  hele arrangementet og ikke minst banekvaliteten fremstod på overfor NM-deltakerne.

Jeg kjørte selv Presidenten for NGF Jon Kåre Brekke til Trondheim etter at kongepokalene var utdelt. Han var helt tydelig på at det ikke finnes mange golfanlegg i Norge som kan måle seg med den kvaliteten som Byneset viste frem under NM.  

Igjen...  
Tusen takk til alle dere som ofret både fritid og ferie for å få dette til!!


Med vennlig hilsen

Jan Ivar Krog, formann i klubben


Referat fra strategimøte
Sted: Festsalen i klubbhuset
Tid: 15. september 2010 kl. 18.00 – 20.00

Last ned referatet fra strategimøtet


 

Juni 2010:
Rapport fra forbesøk for NM 2010
Sted: Byneset Golfklubb - Dato: Søndag den 27.06.2010
TD kjørte igjennom hele banen sammen med Greenkeeper og 2 personer fra turneringskomiteén.
Vi gikk igjennom alle hullene og så på banens beskaffenhet og merkinger, det ble redegjort for hva som er gjort og hva man har planlagt i tiden fremover.
Banen bærer preg av en tøff vinter og trenger varme og sol i dagene/ukene fremover.
Vi ble enige om en framdriftsplan i de nærmeste ukene, og allerede siden søndag har varmen gjort at gresset har satt fart, dette ser jo man raskt når man klipper greener og ser hvor fort man må tømme oppsamleren.
Både klubb og banemannskap legger mye arbeid i dette å få en så optimal bra bane til NM, det er jo mange uker igjen og sommeren må jo komme i år også.
Det som er viktig nå er å la banemannskap og klubb jobbe med sine planer i fred og ro, jeg har full tillit til dette mannskapet, dette spesielt fordi jeg har tidligere erfaring fra junior NM i 2008 og vi hadde tilsvarende forhold med en tøff vinter/vår på samme bane.
Fordelen nå er at dette NM-arrangementet går senere på sesongen, slik at kalenderen jobber for oss.
Det er viktig at vi alle i golf-Norge motiverer og har tillit til alle de som er involvert i årets NM, og ikke lager unødig støy eller setter ut rykter, da dette fort kan ødelegge for motivasjonen eller lage dårlig klima mellom golfklubbene.
Min oppgave som TD er å være støttespiller for arrangørklubben, samt å være bindeledd mellom golfklubb og NGFs administrasjon.
Jeg skal også være rådgiver og kvalitetssikre arrangementet i sin helhet. Dette gjelder så vel de arrangementstekniske som de sportslige.

Terje Larsen
TD, Norges Golfforbund

Referat fra banebefaring med TD Terje Larsen (NGF) og Joar Leksen, Leder Banekomitéen (BYGK)
Søndag 27. juni hadde vi befaring på Byneset Nord, med et hyggelig gjensyn med Terje Larsen fra NGF som er Tournament Director (TD) under NM. Terje var også her i 2008 da han var TD for NM for junior. Den gangen var tilsvarende befaring 14 dager før mesterskapet, nå er det 6 uker til det braker løs.
Vi kjørte rundt hele Nord og fikk gode råd, både detaljerte og generelle om hva som bør endres på banen under NM. Terje var som sist opptatt av at banen i størst mulig grad skulle "spilles som den er". Noen små endringer er imidlertid ønskelig; blant annet å slippe opp rough’en, merke enkelte svake områder som "GUR", og noen små justeringer av ”Out of Bounds” noen steder. Det ble antydet noe usikkerhet om foregreen på green 2 blir etablert tidsnok, så her kan merking med blå og hvite staker bli aktuelt.
Vi hadde ingen store forventninger til å få spesielt mye ros for våre greener, noe vi heller ikke fikk. Men på 6 uker med sommer skjer det mye på Byneset, noe vi også fikk se i 2008. Greenene var omtrent i samme forfatning da som nå, men det var kun 2 uker frem til turneringstart. På disse 2 ukene ga vedlikeholdsstrategi, gjødsling og fine temperaturer oss meget jevne og tilfredsstillende greener til Junior-NM. Med dette i minnet er både jeg, banekomite og representantene fra NGF ikke i tvil om at NM skal arrangeres på Byneset Golf!


Ole Albert Kjøsnes
Head greenkeeper

Jan Ivar Krogh er leder for klubben...

 
Jan Ivar Krog er stryreleder for Byneset Golfklubb.
Jan Ivar Krogh erstatter Astri Liland som ny styreleder for golfklubben. Styret i golfklubben takker Astri for meget godt arbeide gjennom flere år for klubben. Vi ønsker henne lykke til videre som golfspiller her på Byneset.
Hilde Anita Hopen har påtatt seg vervet som nestleder. Marius Nystad blir nytt styremedlem.
Endringen i styrets sammensetning vil ikke ha noen påvirkning på den sportslige satsingen for klubben.  Styret ser fremover mot en aktiv golfhøst hvor Byneset vil være arena for NM.
Vi i styret vil fortsette å gjøre vårt beste for at medlemmene på Byneset blir fornøyde golfere. Flere fornøyde golfere på Byneset er nøkkelen til videreutvikling og et enda bedre golfanlegg i tiden som kommer.
Byneset golf har realistiske ambisjoner om å ha et av de aller beste golfanleggene i Norge. For å få til dette er vi avhengige av at alle involverte på Byneset trekker i samme retning. Som ny styreleder ser jeg derfor frem til  å fortsette det nære og meget gode samarbeidet som klubb og  baneselskapet har hatt gjennom alle år.

 

    MEDLEMSKAP
Vi kan tilby flere former for medlemskap på Byneset. Alt om aksjer, kontingenter m.m.
 DENNE UKE
Sjekk ut hva som foregår av turneringer, kurs, møter m.m.
 NYHETER
26.04.2018
Supertilbud på medlemskap...
Les mer
25.04.2018
Kursoversikt 2018
Les mer
24.04.2018
Snart klart for åpning...
Les mer
18.04.2018
Golfturer til Reunion Resort, Orlando
Les mer
17.04.2018
Velkommen til oppstartsmøte...
Les mer
13.03.2018
Bedriftsgolf 2018
Les mer
25.08.2017
Volvo Tour Trøndelag...
Les mer
24.08.2017
Ny og nyttig app...
Les mer
22.08.2017
Medlemstur til Spania...
Les mer
16.08.2017
Årets sponsorturnering...
Les mer
25.07.2017
Breddesatsing blant seniorene...
Les mer
10.07.2017
SRIXON TOUR 2017...
Les mer
22.06.2017
Pink Cup 2017...
Les mer
26.05.2017
Generalforsamling i BGS...
Les mer
 
Byneset Golf - Postboks 27 - 7074 Spongdal | Administrasjon 72 59 51 51 | Booking 72 59 51 52 | Fax 72 59 51 50 | nina@bynesetgolf.no
Webredaktør: Aud Øyås Aasen